Rektor Jaroslav Miller ocenil vynikající zásluhy docenta Zdeňka Fryšáka

Docent Zdeněk Fryšák obdržel medaili s dvojportrétem Josefa Dobrovského a Františka Palackého.
Foto: Velena Mazochová
Tuesday 21 February 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Jako výraz ocenění dosavadní činnosti ve prospěch Univerzity Palackého a její lékařské fakulty převzal Zdeněk Fryšák, docent III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické, Pamětní medaili UP. Rektor Jaroslav Miller mu ji předal při příležitosti významného životního jubilea.

„Vážený pane docente, patříte mezi ikony Univerzity Palackého i Fakultní nemocnice Olomouc. O to větší mám radost, že vás sdílíme společně,“ uvedl rektor Jaroslav Miller při předání medaile s dvojportrétem Františka Palackého a Josefa Dobrovského. Ocenil přitom význam působení Zdeňka Fryšáka pro upevňování kontinuity mezi starší a nastupující generací vědců a pedagogů. „Za tři roky ve funkci rektora jsem měl tu čest předat univerzitní medaile řadě profesorů a docentů. Stále více si uvědomuji, jak je důležité, že se od nich my a mladší generace můžeme učit. Snad se na mne ostatní kolegové z ostatních fakult nebudou zlobit, když řeknu, že ta kontinuita je nejsilnější právě na lékařské fakultě,“ dodal rektor.

Jak připomněl děkan lékařské fakulty Milan Kolář, dosavadní práci Zdeňka Fryšáka ve prospěch UP dokládá úctyhodná řada vynikajících výsledků odborné a vědecké činnost i jeho pedagogická práce se studenty. „Ve vědě se věnuje zejména endokrinologii, a to na nejvyšší úrovni. Je jeho zásluhou, že klinika buduje soustavnou spolupráci s předním světovým endokrinologickým pracovištěm profesora Karla Pacáka v americké Bethesdě,“ uvedl  Milan Kolář. Ocenil také pedagogickou práci Zdeňka Fryšáka. „Učil a učí celé generace mediků a jsem hrdý, že k jeho žákům patřím i já. Chtěl bych vám poděkovat za všechno, co jste učinil, činíte a co i nadále budete činit ve prospěch fakulty a fakultní nemocnice,“ zdůraznil děkan.

Podle oceněného internisty, endokrinologa a gastroenterologa Zdeňka Fryšáka potvrzuje dosavadní rozvoj III. interní kliniky její široký záběr. „Internu jsme schopni postihnout se všemi jejími specializacemi, a to je úžasná věc,“ uvedl. Pozitivně přitom vnímá vývoj celé fakulty. „Zažil jsem mnoho přednostů, ředitelů i několik rektorů a děkanů, a mohu tak porovnávat a hodnotit. Křivka, která se dá v té kontinuitě vystopovat, je momentálně vzestupná a za celá ta léta je to asi nejprestižnější období, kterého jsem se dožil,“ ujistil jubilant, který právě oslavil sedmdesátiny.

Docent Zdeněk Fryšák je absolventem LF UP a ve FNOL pracuje od roku 1973. Od počátku se zapojil do výuky vnitřního lékařství studentů všeobecného i zubního lékařství i posluchačů anglických studijních programů. Účastní se také postgraduální výchovy lékařů ve specializačních kurzech vnitřního lékařství, endokrinologie a diabetologie. Ve vědecko-výzkumné se věnoval jaterní cirhóze, později se zaměřil na výzkum v endokrinologii, zejména na problematiku růstového hormonu, choroby nadledvin, tyreologii  a endokrinní orbitopatii. Je autorem nebo spoluautorem 80 publikací, více než stovky přednášek a několika kapitol v monografiích. Spolupracoval také na monografii „Atlas ultrasonografie štítné žlázy“, která by po překladu do angličtiny měla vyjít v USA.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)