Rektor kněžského semináře požehnal nové aule FTK

Pavel Stuška požehnal nové aule i dalším prostorám FTK.
Foto: Martin Višňa
Friday 6 March 2020, 15:00 – Text: Martin Višňa

Fakulta tělesné kultury se v posledních letech doslova mění před očima. Vedle novostavby komplexu Aplikačního centra BALUO a Centra kinantropologického výzkumu se přitom nezapomíná ani na modernizaci starších staveb neředínského areálu. Nově zrekonstruované aule v budově děkanátu, ale i dalším prostorům požehnal Pavel Stuška, rektor Arcibiskupského kněžského semináře, který též působí na cyrilometodějské teologické fakultě.

Během setkání s pedagogy a studenty poděkoval Pavel Stuška v krátké modlitbě za možnost studovat a tvořit hodnoty, také za schopnost vytvářet a rekonstruovat záležitosti hmotné i duchovní. Zároveň poprosil o požehnání všem, kteří se v aule budou shromažďovat a studovat nebo v ní přednášet. Poté v doprovodu Jany Pelclové z Institutu aktivního životního stylu a vedoucího katedry přírodních věd v kinantropologii Miroslava Janury zavítal i do laboratoří a pracoven v budově Centra kinantropologického výzkumu, kterou fakulta otevřela v roce 2018.

Novou podobu aula a také její předsálí, které se změnilo v chill out zónu s posezením u zelené „živé“ stěny, dostaly díky projektu ERDF Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín. „Záměrem bylo, aby aula byla reprezentativním prostorem fakulty, kde se mohou kromě běžné výuky konat slavnostní akty a případné další akce a který bude použitými technologiemi odpovídat současným požadavkům. Kapacita auly zůstala stejná, tedy zhruba dvě stovky míst, změnilo se ovšem jejich uspořádání. Přibyla technická kabina, z níž se ovládají projekce nebo speciální scénické osvětlení, které lze využívat právě při slavnostních aktech nebo při pořádaných konferencích či besedách,“ popsala proděkanka pro organizaci Iva Dostálová.

Díky projektu ERDF fakulta již dříve zmodernizovala tři učebny v budově pedagogů. Do proměny dalších výukových prostor – učeben, seminárních místností a tělocvičen – se dělníci pustí na jaře. Kromě toho také budova děkanátu získá nový bezbariérový vstup.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)