Rektor UP se rozhodl odvolat výpověď děkana přírodovědecké fakulty, doufá ve zklidnění emocí a racionální přístup

Grafika: Žurnál UP
Tuesday 22 November 2022, 20:03 – Text: (red)

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., se rozhodl odvolat výpověď z pracovního poměru, která byla dána zaměstnanci univerzity, děkanovi Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci panu doc. RNDr. Martinu Kubalovi, Ph.D. Pan doc. Kubala se zpětvzetím výpovědi souhlasil a celý pracovněprávní spor se tak uzavřel.

Rektor stál před nelehkým rozhodnutím, neboť ve věci možnosti výpovědi zaměstnanci univerzity jmenovaného do funkce děkana existuje (s ohledem na nedostatečnou úpravu v zákoně o vysokých školách) dvojí právní výklad. Rektor měl a má k dispozici odborná právní stanoviska obhajující oba právní závěry, tedy jak ten, že děkanovi lze (při naplnění zákonných podmínek dle § 52 ZP) dát výpověď, tak i ten, že děkanovi nelze dát výpověď bez jeho předcházejícího odvolání z funkce (postupem dle § 28 odst. 3 zákona o vysokých školách).

Rektor, mající na mysli akademické svobody a záruky těchto svobod upravených (i když nedostatečně) v zákoně o vysokých školách, se nakonec rozhodl dát přednost právě tomu výkladu, který akademickému zaměstnanci (zde výslovně děkanovi) poskytuje ochranu (související s autonomií fakult a akademickými svobodami) jdoucí nad rámec obecné úpravy v zákoníku práce, ochranu, která má garantovat stabilitu této funkce.

Další postup v dané věci je tedy již v rukou akademických orgánů. Rektor je přesvědčen, že jeho rozhodnutí zklidní současnou vyhrocenou situaci a namísto emočních reakcí nastoupí racionální uvažování a řešení podstaty věci.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)