Rektor zahájil konferenci s tématem péče o těhotnou ženu a plod

Úvodní přednášku měl na konferenci rektor UP Martin Procházka. Foto: David Kresta
Friday 10 November 2023, 13:54 – Text: (dkr)

Aula Právnické fakulty UP hostila již patnáctý ročník Moravské konference fetomaternální medicíny. Akce, kterou spolupořádají Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a Ústav porodní asistence FZV UP, je určena jak pro lékaře z klinických a ambulantních pracovišť, tak i pro nelékařský zdravotnický personál. Program zahájil rektor Univerzity Palackého Martin Procházka, který hovořil o alternativním porodnictví. Na konferenci s tematikou komplexní péče o těhotnou ženu a plod vystoupili další specialisté z českých a slovenských nemocnic a fakult, namátkou porodník, gynekolog a anesteziolog Antonín Pařízek z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, vedoucí lékař Perinatologického centra Fakultní nemocnice Hradec Králové Marian Kacerovský či vedoucí lékař Centra fetální medicíny Fakultní nemocnice Olomouc Marek Ľubušký s přednáškou na téma Dlouho utajované informace/data o těhotných ženách, rodičkách novorozencích a porodnicích.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)