Rektoři evropských univerzit jednali v Bruselu o budoucnosti univerzitních aliancí

Foto: Archiv MP
Tuesday 7 February 2023, 12:00 – Text: Egon Havrlant

Mezinárodního setkání rektorů vysokých škol, které spolupracují v rámci evropských univerzitních aliancí, se v Bruselu účastnil rektor Univerzity Palackého Martin Procházka. Na programu dvoudenní pracovní schůzky byla řada diskuzních témat, v nichž se čelní představitelé evropských vysokých škol zaměřili především na vzájemnou spolupráci mezi aliancemi i jednotlivými univerzitami, rozšiřování možností pro mobility studentů, využití inovativních pedagogických postupů a rozvoj společných vzdělávacích aktivit.

„V současné době existuje už bezmála šest desítek aliancí, v nich jsou organizovány stovky univerzit. Řeč byla samozřejmě o tom, jak se Evropa v budoucnu postaví ke svému vysokému školství a jaká by měla být dlouhodobá společná strategie našich univerzit, aby obstály v konkurenci amerických nebo asijských vysokých škol. Mluvili jsme také o tom, zda by například v budoucnu měl být absolventům vydáván jeden společný diplom napříč aliančními univerzitami, zda by v rámci mobilit mělo na partnerské univerzity vyjíždět padesát procent studentů a padesát procent pedagogů a podobně,“ popsal průběh setkání rektor Martin Procházka s tím, že zásadním tématem byla rovněž další možná podpora pro aliance evropských univerzit, jejichž financování ze strany Evropské komise je zatím naplánováno do roku 2029.

Univerzita Palackého v Olomouci vstoupila do prestižní mezinárodní Aliance Aurora, která sdružuje devět univerzit napříč celou Evropou, v roce 2020. Univerzity sdružené v alianci se intenzivně zaměřují na výzkum a zároveň věnují velkou pozornost tématům udržitelného rozvoje a dalším aktuálním otázkám současné společnosti včetně klimatických změn či digitalizace. Jejími dalšími členy jsou například univerzity Německa, Islandu, Nizozemska, Dánska, Rakouska, Španělska či Itálie.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)