Rodinné konference jsou návrat k přirozenu

Koordinátorky projektu rodinných konferencí z CMTF: Aneta Gorčíková, Renata Součková a Kristýna Petrů
Foto: Martin Višňa
Wednesday 16 March 2022, 10:30 – Text: Martin Višňa

Studentky sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě UP chtějí dostat co nejvíce do obecného povědomí rodinné konference coby způsob řešení některých nastalých problémů. Jak samy říkají, nejde vlastně o nic nového a rodina může být na daný problém sama nejlepším expertem.

Renata Součková, Aneta Gorčíková a Kristýna Petrů jsou studentky navazujícího magisterského programu Sociální práce, specializují se na sociální práci s rodinou. V duchu strategie výuky zvané Service Learning (učení službou), která se na katedře křesťanské sociální práce rozvíjí, se během studia věnují projektu na zavedení a zviditelnění rodinných konferencí v Olomouci a okolí.

„Rodinné konference jsou setkání rodiny a případně dalších zainteresovaných blízkých osob pořádaná za účelem řešení problému, který se tam vyskytl. Každý zúčastněný by na řešení měl mít nějaký podíl, setkání se zakončuje sestavením plánu, aby každý věděl, co má dělat. Důležité je, aby si členové rodiny složitou situaci vyříkali mezi sebou. Věří se totiž, že rodina sama totiž může být tím nejlepším expertem, navíc zná svůj kontext a atmosféru. Naší úlohou jako koordinátorek je toto setkání připravit a vysvětlit, proč je dobré potkat se u jednoho stolu,“ vysvětlila Renata Součková.

Řešit lze na rodinné konferenci celou řadu témat, ať už jde například o špatné známky ve škole, chození za školu, domluvu o péči o dítě při rozvodu či o péči o prarodiče nebo třeba o závislost některého člena rodiny. U některých problémů může rodinná konference působit jako prevence před zásahem úředních či odborných autorit. Důraz je přitom kladen na dobrovolnou účast aktérů.

„Jde vlastně o přirozenou věc, kdy si rodina sedne v obýváku a baví se spolu. V dnešní době si ale členové rodiny příliš nepovídají,“ dodala studentka druhého ročníku, která na projektu spolu s dalšími spolužačkami pracovala v uplynulém roce a půl. Po přípravách vytvořily webové stránky a natočily propagační video, projekt představily na základních školách a poskytovatelům sociálních služeb. I kvůli probíhající epidemii covidu-19, kdy komunikace probíhala zejména online a například učitelé nebyli se žáky v těsném kontaktu, se ovšem týmu nepodařilo žádnou rodinnou konferenci uspořádat.

Větší štěstí snad bude mít skupina z prvního ročníku, která od svých starších kolegyň projekt před nedávnem převzala. Zatímco jejich předchůdkyně se zaměřovaly na děti, členky současného týmu se chtějí soustředit na seniory, ale nejen na ně. „Chceme rodinné konference dále propagovat, aby třeba i studenti sociální práce a dalších oborů o této metodě věděli a mohli ji případně využít v práci s klientem. Zároveň chceme ale oslovovat například klienty, kteří mají být umístěni v pobytových zařízeních pro seniory, ale nechtějí tam. To je také věc, která se dá v rodině řešit,“ nastínila Kristýna Petrů.

„Prošly jsme školením, kde nám předávaly zkušenosti koordinátorky rodinných konferencí z RK centra, které působí v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a okolí. Školení se týkalo mimo jiné důležitosti komunikace, jak mluvit s těmi lidmi, jak jim vysvětlit, proč je pro ně rodinná konference výhodná. Zaměřily jsme se i speciálně na děti a na případné pomůcky, které můžeme při vysvětlování využít k získání důvěry,“ doplnila Aneta Gorčíková s tím, že právě východočeské RK centrum má v tomto směru v České republice největší zkušenosti. Ve světě je kolébkou tohoto návratu k přirozenému fungování rodiny Nový Zéland.

Na Olomoucku jsou rodinné konference stále novinkou, podle studentek CMTF UP se již ale objevují první nabídky spolupráce v této oblasti. Případní zájemci o další informace mohou zamířit na web www.rkolomouc.upol.cz nebo na Facebook.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)