S ministryní o transferu technologií

Thursday 16 June 2022, 16:00

Zástupci Vědeckotechnického parku UP se aktivně účastnili kulatého stolu k transferu znalostí a technologií, který pořádala ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace Helena Langšádlová ve spolupráci s Akademií věd ČR. Ústředním tématem byla chystaná novelizace zákona o financování vědy a výzkumu, který by měl zlepšit přenos vědeckovýzkumných poznatků do praxe. Více...

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)