Science centra a planetária prohlubují spolupráci, zvou do svých týmů designéry a herce

Foto: ČASC
Wednesday 6 December 2023, 15:00 – Text: Martina Vysloužilová

Jak co nejvíce zaujmout publikum na pódiu při science show, jak vyrobit originální exponát pomocí 3D tiskárny, jak vytvořit školní výukový program, aby bavil celou třídu, nebo jak oslovit víkendovou akcí co nejširší veřejnost? Nejen na tyto otázky hledali odpověď představitelé a zaměstnanci českých science center, planetárií a hvězdáren, kteří se potkali na konferenci Czechsite v liberecké iQLANDII. UP zastupovala Pevnost poznání.

Osmdesát zástupců nejrůznějších profesí si předávalo zkušenosti a plánovali společné aktivity v České asociaci science center (ČASC), která sdružuje 7 institucí v 6 městech v České republice. Tato centra pro zviditelnění vědců, jejich výzkumu a technologií fungují již deset let a ročně je navštíví téměř 2 miliony lidí.

„Chceme podpořit zvídavost našich kolegů, jejich zájem a nadšení pro učení. Plánujeme vzdělávací workshopy a kulaté stoly zaměřené na různé oblasti kreativního učení. Oslovujeme umělce z řad designérů, scenáristů, herců, kteří nám pomohou například s tvorbou expozice, grafikou exponátů nebo tím, jak co nejlépe pracovat s hlasem během programů pro školy,“ popsal plány Roman Chvátal, programový koordinátor asociace. 

Nový projekt kreativního učení pomůže s rozvojem expozic

Do aktivit se zapojí Svět techniky Ostrava, iQLANDIA v Liberci, Pevnost poznání v Olomouci, Hvězdárna a planetárium Brno, Techmania Science center v Plzni a brněnská VIDA! science center. Cílem je rozvíjet kreativitu lektorů, povzbuzovat je k inovativnímu myšlení, generování nových nápadů a hledání netradičních řešení. 

„V průběhu let jsme prokázali, že jsme důležitou a atraktivní součástí neformálního vzdělávání a že máme nezastupitelnou roli v popularizaci vědy. Jenže naše expozice stárnou a s tím souvisí i náročné hledání prostředků na jejich obnovu. Proto hledáme silné partnery a projekty, které nám pomohou v naší misi úspěšně pokračovat,“ vysvětlila Ivana Češková, ředitelka ČASC. Jednou z takových aktivit, díky nimž se mohou instituce propojovat, je právě projekt Rozvoj kreativity v českých science centrech, který realizují s podporou ministerstva kultury. „Kromě něj dlouhodobě připravujeme aktivity s ČSOB, dětským kanálem České televize Déčkem a nabízíme možnosti spolupráce i v dalších oblastech,” doplnila ředitelka. 

Česká asociace science center má nové vedení 

Během setkání Czechsite v Liberci došlo ke změnám ve vedení asociace. Novým předsedou se stal Matěj Dostálek, ředitel Pevnosti poznání PřF UP. „Naše mise se změnami ve vedení nemění. Chceme dále zlepšovat systém spolupráce nejen mezi jednotlivými členy, ale také s dalšími subjekty z privátního i veřejného sektoru tak, aby z těchto unikátních vzdělávacích institucí těžila celá společnost co nejvíce," řekl nový předseda správní rady. Ten vystřídal dosavadního předsedu Pavla Coufala, který odešel z postu ředitele iQLANDIE. Novým šéfem tohoto největšího science centra v ČR je Václav Dostál.

Česká asociace science center vznikla v roce 2013 a navazuje na úspěšné zahraniční projekty, zejména na Evropskou síť science center a muzeí (ECSITE), jež je považována za nejvýznamnější evropskou platformu pro popularizaci a komunikaci vědy. Všichni zakládající členové byli příjemci dotací z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)