Senátoři zvolili novým děkanem právnické fakulty Václava Stehlíka

Václav Stehlík by se měl funkce děkana PF UP ujmout v lednu 2020. Foto: Archiv PF UP
Monday 14 October 2019, 16:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnickou fakultu v příštích čtyřech letech povede Václav Stehlík, dosavadní vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva. V tajné volbě pro něj hlasovalo devět z patnácti členů fakultního akademického senátu. Senátoři volili mezi ním a současnou děkankou Zdenkou Papouškovou. Funkce by se měl ujmout na konci ledna příštího roku.

Volby kandidáta na děkana se zúčastnilo všech patnáct členů akademického senátu fakulty, devět akademických pracovníků a šest studentů. Ke zvolení bylo potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu (tedy 8 z 15). Senátoři hlasovali tajně a stačilo jim jedno kolo voleb. Václava Stehlíka v něm podpořilo devět senátorů. „Nyní pošlu žádost rektorovi se jménem kandidáta na jmenování nového děkana,“ uvedl na závěr zasedání předseda senátu Michal Bartoň.

„Děkuji senátorům za důvěru. Jsem velice rád, že volební kampaň byla věcná a férová. Věřím, že se vztahy podaří do budoucna zachovat a že fakulta bude táhnout za jeden provaz. Chtěl bych fakultu posunout ve smyslu kvality, a to ve všech oblastech – ve vzdělávání, vědě i internacionalizaci,“ řekl krátce po oznámení výsledků hlasování Václav Stehlík. S olomouckou právnickou fakultou je spojen již čtyřiadvacet let – nejprve jako student, od roku 2000 jako pedagog a posledních pět let vede katedru mezinárodního a evropského práva. Má také bohaté zkušenosti z členství ve fakultním senátu.

Své vize a cíle představil před týdnem na shromáždění akademické obce a podrobně je popsal ve svém volebním programu. „Jsem přesvědčen, že fakulta potřebuje novou dynamiku. Je třeba, aby se zaměřila na excelenci ve všech oblastech, které realizuje. Fakulta podle mě potřebuje i nový styl řízení. Chybí mi cílené strategické řízení a chybí mi vize rezortů, kateder,“ zdůvodnil na shromáždění akademické obce svou kandidaturu.

Václav Stehlík nyní bude sestavovat proděkanský tým. „Mám jasnou představu na každou proděkanskou pozici. Jména jsem před volbou záměrně nezveřejňoval z mnoha důvodů,“ uvedl již dříve. Před volbami řekl, že by rád zachoval určitou personální kontinuitu, zejména pak v rezortech, které fungují velmi dobře.

Zvoleného kandidáta musí ještě do funkce jmenovat rektor univerzity. Současné děkance Zdence Papouškové skončí funkční období v lednu 2020. Václav Stehlík bude v pořadí šestým děkanem, který bude stát v čele právnické fakulty od jejího znovuobnovení v roce 1991. Před ním fakultu řídili Miroslav Liberda, Jiří Blažek, Michal Malacka, Milana Hrušáková a Zdenka Papoušková.

Václav Stehlík (*1977)

Od promoce na Právnické fakultě UP působí na zdejší katedře mezinárodního a evropského práva jako asistent, posléze odborný asistent a docent. Tuto katedru od roku 2014 vede. Kromě toho vystudoval anglický jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UP a postgraduální LL.M. studium na University of London zaměřené na právo Evropské unie. Absolvoval řadu zahraničních výzkumných pobytů, konferenčních vystoupení a zvaných přednášek v Evropě i zámoří. V roce 2015 mu byl Evropskou komisí udělen Jean Monnet Chair v oboru práva Evropské unie. Mimo PF UP je zapojen do činnosti oborových rad a odborných komisí na dalších právnických fakultách v ČR i na Slovensku. Hodnocení univerzit, resp. právnických fakult a programů jimi nabízených se věnuje i v rámci činnosti Národního akreditačního úřadu. Působí či působil také jako posuzovatel vědeckých projektů v zahraničí.

Back