Senioři si během kroužků v Pevnosti poznání vyzkouší virtuální realitu

Foto: Archiv PP
Sunday 11 September 2022, 8:00 – Text: Martina Vysloužilová

Aktivní senioři, kteří chtějí trávit volný čas v inspirativním prostředí Pevnosti poznání, vědeckém centru Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, mají jedinečnou příležitost přihlásit se do nových odpoledních kroužků, příměstského tábora nebo vzdělávacího cyklu. Na aktivity se již lze registrovat.

Lidé ve zralém věku si mohou vybrat z několika formátů volnočasových aktivit v Pevnosti poznání. Novinkou je kroužek Letokruhy 65+, který je určen všem, kteří chtějí poznat minulost, ale také mají chuť se podívat do budoucnosti. „Senioři budou poznávat moderní technologie a učit se novým věcem. Stanou se badateli ve své vlastní minulosti a navštíví například olomoucký archiv. Vyzkouší si virtuální realitu a také přenechají odkaz dalším generacím,“ pozval do kroužku lektor Pevnosti poznání Tomáš Šmerda. Kroužek bude v science centru probíhat od 19. září každé pondělí v čase 15:30–17:00 a zájemci se mohou už teď registrovat na webových stránkách.

Zajímavou výzvou, jak vyzkoušet něco nového, je také čtvrteční kroužek spolku FurtFit. Ten v prostorách Pevnosti poznání organizuje lektorka Helena Kilianová. Program je zaměřen na uchování a posilování duševní i fyzické svěžesti prostřednictvím aktivit a snadných cvičení zapojujících více smyslů, motoriku, rovnováhu a koordinaci. Stranou nebude ani procvičování paměti, slovní zásoby a verbálního vyjadřování, logiky, prostorového vnímání či rozvoj fantazie a kreativity. Kromě toho spolek FurtFit připravil od 20. do 22. září třídenní příměstský tábor. „V programu jsou relaxační, uvolňovací a veskrze zábavné aktivity, díky nimž účastníci přijdou na pozitivní myšlenky, poznají nové lidi, lehce protáhnou tělo, procvičí mozkové závity, všechny smysly, prsty, ruce i plíce,“ doplnila organizátorka Helena Kilianová.

Dalším, již tradičním a oblíbeným projektem je kurz Blízká setkání třetího věku. V průběhu září se mohou do navazujících 2. a 3. ročníků přihlásit dřívější absolventi. Vzdělávací cyklus se koná v Pevnosti poznání od roku 2016 a je určený všem seniorům, které zajímá, jak pozitivně a efektivně ovlivnit průběh vlastního stárnutí. Atraktivní náplň jednotlivých lekcí vytváří neopakovatelnou pozitivní atmosféru, která mezi účastníky buduje dlouhodobá pevná přátelství.

„Široké spektrum promyšlených volně na sebe navazujících zábavných vzdělávacích aktivit komplexně rozvíjí tělo i mysl seniorů. Zaměření jednotlivých lekcí je z hlediska obsahu i porozumění maximálně přizpůsobeno potřebám seniorské generace – rozvíjí jejich kognitivní a pohybové schopnosti i celkovou orientaci v dnešním moderním světě. Společnou linií všech kurzů jsou tři základní témata vedená zkušenými lektory: fyziologie lidského těla, mozkový jogging a fyzioterapie. Ve druhém a třetím ročníku je náplň kurzu postupně rozšiřována o další témata, jako jsou např. psychologie, žonglování, jóga, muzikoterapie nebo arteterapie,“ vysvětlila Ivana Fellnerová, vysokoškolská pedagožka a předsedkyně spolku Pro poznání.

Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého sídlí v unikátně zrekonstruované, památkově chráněné budově velkého dělostřeleckého skladu z roku 1857. Prostřednictvím expozic, dílen, laboratoře a digitálního planetária zde zaměstnanci a studenti univerzity zábavnou a hravou formou přibližují dětem i dospělým vědecké poznatky i historická fakta. Z důvodu rekonstrukce je dočasně uzavřena expozice Do historie!.

Více o programu na www.pevnostpoznani.cz.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)