Setkání s profesory

Foto: Vojtěch Duda
Wednesday 18 January 2023, 8:00 – Text: (vim)

Rektor Martin Procházka se setkal s nově jmenovanými profesory působícími na Univerzitě Palackého. Poděkoval jim za dosavadní skvělou práci, pogratuloval k dosažení nejvyšší akademické hodnosti a popřál spoustu dalších, nejen pracovních úspěchů. Pozvání k neformálnímu setkání v rektorově pracovně přijala Beatrice Mohelníková Duchoňová z Onkologické kliniky LF UP a FNOL, David Friedecký z Laboratoře metabolických poruch LF UP a FNOL, Milan Klement z katedry technické a informační výchovy PdF UP a Vilém Pechanec z katedry geoinformatiky PřF UP. Další tři profesoři se ze setkání omluvili. Všech sedm osobností, které v prosinci převzaly profesorský jmenovací dekret a působí nebo absolvovaly profesorské řízení na UP, jsme představili zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)