Sigmund a Špička. Univerzita Palackého má dva nové profesory

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
Tuesday 18 December 2018, 13:00 – Text: Milada Hronová, Martin Višňa

Šedesát nových profesorek a profesorů převzalo ve Velké aule pražského Karolina z rukou ministra školství Roberta Plagy své jmenovací dekrety. Mezi nově jmenovanými profesory jsou i dva z Univerzity Palackého: Erik Sigmund z fakulty tělesné kultury a Jiří Špička z filozofické fakulty.

Erik Sigmund byl jmenován profesorem v oboru Kinantropologie na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého. Profesorské řízení završil přednáškou věnovanou trendům ve vývoji pohybové aktivity a sedavého chování českých adolescentů. Sigmund je pracovníkem institutu aktivního životního stylu fakulty tělesné kultury, mimo jiné je členem týmu mezinárodní studie HBSC, která se zabývá zdravím a životním stylem dětí od 11 do 15 let. Od roku 2014 zasedá ve Vědecké radě FTK UP, je jedním z garantů habilitačních a profesorských řízení na fakultě. Mimo univerzitní půdu je členem České kinantropologické společnosti a byl součástí jedné z hodnotících komisí Grantové agentury ČR.

Podepsán je pod několika ceněnými publikacemi, aktuálně získala Čestné uznání rektora UP monografie s názvem Parent-child physical activity, sedentary behaviour, and obesity. „Pohybově aktivnější rodiče vychovávají a vedou k pohybové aktivitě i své děti, které tak mají významně vyšší šanci splnit zdravotní doporučení než děti, jejichž rodiče vykazují nízkou pohybovou aktivitu. Potvrdilo se však, že vyšší šanci k naplnění zdravotního doporučení ohledně pohybové aktivity mají děti, jejichž oba rodiče vykazují dostatečnou pohybovou aktivitu, než ty, u nichž je pouze jeden z rodičů dostatečně pohybově aktivní. Českou verzi monografie právě tvořím, bude zahrnovat analýzu vztahů u více než 1200 rodin s dětmi ve věku 5-14 let,“ prozradil o své aktuální práci Sigmund.

Druhým z nových profesorů na Univerzitě Palackého je Jiří Špička, který přednáší italskou literaturu na katedře romanistiky filozofické fakulty. Celý akademický rok je na stáži v Bologni, dekret za něj převzal v Karolinu zástupce. „Tím, že jsem teď tělem i myslí daleko od místa dění, prožívám tento okamžik asi s menšími emocemi, než kdybych byl přímo na předávání nebo na svém pracovišti. V každém případě však považuji ´povýšení´ do profesorského stavu za mimořádnou vědeckou poctu, za velké ocenění mé dosavadní skoro dvacetileté akademické práce a zároveň jako výzvu dále budovat obor italianistika, který v České republice patří k těm okrajovým a ve kterém je toho ještě mnoho třeba udělat,“ uvedl Špička.  

Jiří Špička se ve své vědecké činnosti dosud zabýval převážně dílem Francesca Petrarky a žánrovým či tematickým aspektům starší italské literatury. O Petrarkovi publikoval řadu studií v zahraničí a dvě knihy v češtině Petrarca: homo politicus (o Petrarkově politickém myšlení a působení) a Petrarca v Provence (o morálně-poetickém zobrazení prostoru). Dále věnoval pozornost například recepci italské literatury a divadla v českém prostředí, formám literárního dialogu a zobrazení onoho světa v literatuře. V poslední době zkoumá bohemistické zájmy spisovatele Gianiho Stupariche v kontextu nacionalistických tenzí před první světovou válkou a propagandou Masarykovy zahraniční akce.

V letním semestru 2018 působil jako hostující profesor na univerzitě La Sapienza v Římě, akademický rok 2018/19 tráví na univerzitě v Bologni, kde se věnuje oboru digital humanities. Aktuálně vede pět doktorandů, převážně Italů.

Jmenovací dekrety podepsal prezident republiky Miloš Zeman 5. prosince na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol. Nejvíce profesorů, devatenáct, navrhla jako tradičně Univerzita Karlova, významné zastoupení v šedesátce navržených mají technické a medicínské obory. Kompletní seznam nových profesorek a profesorů je k dispozici ZDE

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)