Šili roušky, pomáhali v nemocnicích, učili děti. Univerzita ocenila padesátku dobrovolníků

Foto: Žurnál UP, v textu archiv Dobrovolnického centra UP
Thursday 15 October 2020, 11:00 – Text: Martin Višňa

Nezvyklou podobu má letošní vyhlášení výsledků Cen rektora Univerzity Palackého za zásluhy v oblasti dobrovolnictví. Kvůli protikoronavirovým opatřením bylo zrušeno slavnostní předávání, své diplomy a ceny si vítězové vyzvedávají individuálně v univerzitním obchodě UPoint na Horním náměstí. Vítězi jsou přitom všichni nominovaní.

Podle garantky Dobrovolnického centra UP Tatiany Matulayové vždy u dobrovolnických cen platilo, že si ocenění zaslouží všichni navržení studenti a zaměstnanci. „Tento rok to ale platí dvojnásob. Nominace odrážejí obrovské nasazení dobrovolníků v jarních měsících tohoto roku, ale také dlouhodobou soustavnou pomoc druhým,“ uvedla.

Její slova potvrdil i jeden z členů hodnoticí komise cen, prorektor UP pro vnější vztahy Petr Bilík: „Po těžkém rozhodování jsme se nakonec rozhodli udělit ocenění každému z 52 nominovaných.“

Slavnostní předávání cen bylo původně naplánováno na závěr září jako součást programu desátého ročníku Olomouckého majálesu UP a akce MEET UP, která je jedinečnou možností nejen pro studenty prvních ročníků k seznámení se s životem na univerzitě. Události ale byly kvůli epidemii koronaviru zrušeny. „S ohledem na nepříznivý vývoj situace jsme se nakonec rozhodli nevystavovat letošní laureáty Cen rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví riziku nákazy shlukováním se na společenské akci. Po dohodě s vedením univerzity jsme se tedy přiklonili k tomu, aby slavnostní setkání nahradilo individuální převzetí ocenění v podobě diplomu a poukazu na nákup v UPointu,“ doplnila manažerka Dobrovolnického centra UP Zuzana Pejpková.

Pomoc při epidemii covid-19

Mezi dvaapadesáti oceněnými je řada studentů a zaměstnanců, kteří se během jara zapojili do boje s epidemií koronaviru. Například Diana Moskalenková, nyní již absolventka Cyrilometodějské teologické fakulty UP a CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, ušila na tisíc roušek pro jednotku intenzivní péče na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc, Spolek Trend vozíčkářů, rehabilitační centrum v Hrabyni nebo pro Vojenskou nemocnici Olomouc. Dominik Tomášek, který úspěšně zakončil studium psychologie na Filozofické fakultě UP, inicioval a koordinoval psychologickou poradnu, která pro potřebné fungovala pod hlavičkou katedry psychologie. Proděkanka Pedagogické fakulty UP Petra Šobáňová zase koordinovala chod univerzitní školky na Konviktu, pomáhala s hlídáním dětí nebo rozvozem dobrovolníků a jídla potřebným institucím a podílela se také na tvorbě metodických a didaktických materiálů pro vzdělávání na dálku.

„Nikdy bych ani nepomyslel, že budu někdy na takové ocenění vůbec nominovaný. Znamená pro mne, že cesta, kterou jsme se s kolegy vydali, byla tou správnou, byť jsme si chvílemi nevěřili. Znamená, že jsme nezklamali důvěru, kterou v nás, obyčejné studenty, vložila fakulta, univerzita, potažmo celý systém. Představuje tak pro mne velkou pokoru,“ řekl k ocenění student 6. ročníku Všeobecného lékařství Marek Šlachta, který společně s kolegy ze Spolku mediků LF UP koordinoval pomoc mediků ve zdravotnických zařízeních.

„Každé zařízení, které potřebovalo naši pomoc, zaslalo podklady, v nichž nesměly chybět požadované počty studentů, náplň práce, zajištění osobních ochranných pomůcek a případná odměna. Bez těchto údajů jsme naše studenty nikde nechtěli vysílat, abychom je nevystavovali zbytečnému riziku. My jsme pak zařizovali obsazení volných pozic, udržovali s dobrovolníky kontakt a ověřovali, jestli je vše v rámci stanovených mezí,“ dodal nyní již bývalý předseda Spolku mediků LF UP, který na jaře strávil více času na telefonu s proděkankou a studenty než se svou manželkou.

I dlouhodobá aktivita

Ocenění v UPointu čeká také na Martina Škurka z Právnické fakulty UP, který pomáhá s aktivizačními programy, vede besedy nebo poskytuje právní poradenství v denním stacionáři Okýnko v Mohelnici, který je určen pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Diplom si vyzvedne i student psychologie Matěj Mičulka, který již přes rok pravidelně navštěvuje pacienty na Onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc a zpříjemňuje jim čas. 

„Velmi pozitivně vnímám rostoucí zájem o oblast dobrovolnictví mezi studenty i zaměstnanci UP. Je potěšující vidět, že i přes ztížené podmínky, nutnost plnění si studijních a pracovních povinností online i obecnou nejistotu ve společnosti si mnozí najdou prostor na pomoc potřebným. Vnímám to jako jedno z důležitých poslání univerzity a naplňování její tzv. třetí role ve veřejném prostoru. Všem za jejich aktivitu velmi děkuji,“ uzavřel rektor UP Jaroslav Miller.

Přehled oceněných dobrovolníků

Tereza Adamcová
facebooková stránka ZaUč s informacemi pro rodiče týkajícími se výuky doma

Zdeněk Baďura
výroba dezinfekčních prostředků na ruce pro potřeby sociálních a zdravotnických zařízení

Pavla Baštanová
vytvoření komplexní metodické podpory výuky na dálku v oblasti výtvarné výchovy a základů společenských věd

Jan Belza
výroba dezinfekčních prostředků na ruce pro potřeby sociálních a zdravotnických zařízení

Jan Brus
iniciativa a realizace tisku 3D štítů

Leona Černá
dlouhodobá péče o výměnné studenty, šití roušek pro studenty na kolejích, iniciátorka šití roušek pro partnerské zahraniční univerzity

Veronika Černá
pravidelný telefonický kontakt s klientkou Domova Daliborka

Kristýna Čmakalová
doučování a příprava na výuku dětí Dětského domova Prostějov

Marek Diviš
doučování a příprava na výuku dětí Dětského domova Prostějov

Zlatica Dorková
ocenění v kategorii Sociální služby v rámci činnosti Dobrovolnického centra UP v období nouzového stavu

Viera Halčinová
zapojení do programu Dobrovolníci na telefonu

Marie Hanušová
pečovatelská služba v domácnostech klientů

Jana Havláková
výroba dezinfekčních prostředků na ruce pro potřeby sociálních a zdravotnických zařízení

Kristína Holotová
organizátorka dobrovolnické pomoci na Slovensku, výpomoc v odběrovém místě covid-19

Eva Horňáková
zakladatelka facebookové skupiny Šijeme roušky

Pavel Jaworek
zapojení do testování na COVID-19, práce s infekčními vzorky a qPCR diagnostika v laboratoři ÚMTM

Dana Jurková
koordinace dobrovolnické pomoci při epidemii, kontakt s fakultními dobrovolníky, zajištění provozu četných dobrovolnických aktivit

Marie Komárková
pečovatelská služba v domácnostech klientů

Radka Končitíková
organizace pomoci zdravotnickým zařízením na LF, výpomoc ve FNOL

Adam Kovalčík
kontaktní osoba z řad studentů Zubního lékařství pro proděkana LF, dobrovolník na Ústavu mikrobiologie LF a FNOL

Markéta Králová
šití a koordinace distribuce roušek v pokročilém stádiu těhotenství

Miroslava Loučková
doučování a příprava na výuku dětí Dětského domova Prostějov

Ľudmila Ľuptáková
dobrovolnická činnost v organizaci Náruč dětem

Lukáš Mada
trávení volného času se seniory z domovů, mj. jim pomáhá se zvládnutím moderních technologií, organizuje workshopy, přednášky; taktéž se zaměřuje na děti ze znevýhodněných rodin

Martin Mareš
organizace pomoci zdravotnickým zařízením na LF, výpomoc ve FNOL

Zuzana Melounová
pedagogická a vychovatelská činnost

Matěj Mičulka
pravidelné návštěvy pacientů na Onkologické klinice FNOL, aktivní účast na akcích Centra Amelie

Diana Moskalenková
šití a distribuce roušek pro sociální a zdravotnická zařízení

Petra Nováčková
organizace, koordinace i aktivní zapojení v dobrovolnických programech pro seniory Hodinový vnuk, Klub ponožka a Křížovkářská liga v Moravskoslezském kraji

David Panáček
výroba dezinfekčních prostředků na ruce pro potřeby sociálních a zdravotnických zařízení

Miroslav Peřina
popularizátor a tvůrce zábavných pokusů nejen na univerzitních akcích

Jitka Prachařová
příjem vzorků a pomoc při diagnostice covid-19 v nich, výpomoc s administrativou na ÚMTM

Zlata Pražanová
pedagogická činnost u mladších dětí prvního stupně

Alžběta Rohová
triáž pacientů v Nemocnici Přerov

Barbora Sedláková
ze stáže v USA aktivní účast a koordinace v rámci iniciativy #delamcomuzu

Katrin Stark
dlouhodobé zapojení do činnosti JIKA Olomouckého dobrovolnického centra, šití a distribuce roušek, koordinace činnosti studentů podpořených Nadačním fondem UP, vytvoření osvětové kampaně týkající se bezpečnosti při epidemii covid-19

Marika Svrčková
příjem vzorků a pomoc při diagnostice covid-19 v nich, výpomoc s administrativou na ÚMTM

Veronika Šedajová
výroba dezinfekčních prostředků na ruce pro potřeby sociálních a zdravotnických zařízení

Martin Škurek
výpomoc s aktivizačními programy v denním stacionáři Okýnko v Mohelnici, právní poradenství klientům, organizace besed, výletů ad.

Marek Šlachta
organizace pomoci zdravotnickým zařízením na LF, výpomoc ve FNOL

Petra Šobáňová
koordinátorka univerzitní školky, rozvoz dobrovolníků a jídla, tvorba metodických a didaktických materiálů pro vzdělávání na dálku

Kateřina Štorkánová
sociálně-aktivizační pracovnice v domově pro seniory, kontakt s izolovanými obyvateli

Kateřina Štymplová
výroba dezinfekčních prostředků na ruce pro potřeby sociálních a zdravotnických zařízení

Petr Šulc
výuka a péče o děti v univerzitní školce na Konviktu

Dominik Tomášek
iniciátor a koordinátor e-poradny pod hlavičkou katedry psychologie FF

Sabina Tvarůžková
zajišťování dobrovolnických stáží v Ol. kraji i po světě, eventy pro studenty UP

Michaela Vohralíková
distanční výuka dětí první stupně, volnočasové aktivity pro děti a výpomoc v Klokánku Dlouhá Loučka

Anna Vrabcová
triáž pacientů ve FNOL

Martin Zapletal
triáž pacientů na Dětské klinice FNOL ještě před koordinací dobrovolnické činnosti mediků

Lukáš Zdražil
výroba dezinfekčních prostředků na ruce pro potřeby sociálních a zdravotnických zařízení

Martina Zehnálková
popularizátorka, organizátorka nejen na univerzitních akcích

Alexandra Zieglerová
ocenění v kategorii Univerzitní akce pro UP v období nouzového stavu

Back