Slavnostní ceremoniál završil oslavy 70. výročí vzniku přírodovědecké fakulty

Ocenění za mimořádný přínos pro Přírodovědeckou fakultu UP převzal také bývalý rektor UP Lubomír Dvořák.
Fotogalerie: Vojtěch Duda
Wednesday 22 November 2023, 14:30 – Text: Šárka Chovancová

Oslavy 70. výročí vzniku Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého vyvrcholily. Během slavnostního ceremoniálu, kterého se zúčastnilo 130 hostů, byly oceněny významné osobnosti, které s fakultou spojily svůj profesní život – Lubomír Dvořák, Miroslav Mašláň, Juraj Ševčík a in memoriam Otakar Štěrba.

Slavnostní setkání v aule přírodovědecké fakulty zahájila prorektorka Lucie Plíhalová. „Tato fakulta má bohatou historii a hraje významnou roli ve vědeckém a vzdělávacím životě UP a celé České republiky. Zaslouží si náš obdiv a uznání. Jako hrdá absolventka oboru Chemie jsem obzvlášť pyšná na to, že naše fakulta má klíčovou roli ve vzdělávání těch, kteří budou formovat budoucnost mladých lidí. Nesmíme zapomínat ani na vzdělávání budoucích vědců, kteří budou pokračovat v našem díle objevování a porozumění světu. Dnes tedy slavíme nejen minulost, ale zároveň se těšíme na budoucnost,“ uvedla ve svém projevu.

Děkan Martin Kubala poté přiblížil sedmdesátiletou historii fakulty i současné dění. „Komunita přírodovědecké fakulty mě naplňuje nadějí, že společně zvládneme i náročnější chvilky, které jsou před námi, a úspěšně budeme rozvíjet odkaz našich předchůdců. Poznávání tajemství a zákonů přírody je jednou z nejkrásnějších činností. Za jeden z našich hlavních úkolů považuji, abychom tuto vášeň dokázali předávat studentům i nástupcům, neboť ti představují naši budoucnost. Přírodovědecké fakultě přeji, aby společným úsilím všech členů akademické obce zdárně pokračovala v započatém díle a do své historie napsala ještě mnoho úspěšným kapitol,“ řekl Martin Kubala.

Letošní kulaté jubileum si v aule připomnělo 130 hostů. Vedle Lucie Plíhalové také prorektorky Zdenka Papoušková a Andrea Hanáčková a prorektor Jiří Stavovčík. Přišli také členové Asociace děkanů přírodovědných fakult, emeritní profesoři přírodovědecké fakulty, děkani a zástupci fakult a další hosté. Součástí slavnostního ceremoniálu bylo vystoupení houslisty Jaroslava Svěceného.

Ocenění za mimořádný přínos pro přírodovědeckou fakultu během ceremoniálu obdrželi bývalý rektor Univerzity Palackého Lubomír Dvořák a in memoriam Otakar Štěrba, někdejší děkan přírodovědecké fakulty. „Jsem absolventem přírodovědecké fakulty, od roku 1964 jsem tady pracoval. Fakultě se v současné době daří docela dobře, přál bych jí, aby jí to vydrželo a aby to dotáhla ještě dál,“ uvedl Lubomír Dvořák. Zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého převzali bývalý rektor Univerzity Palackého Miroslav Mašláň a bývalý děkan Juraj Ševčík.

Po slavnostním aktu byla v nejvyšším podlaží hlavní budovy fakulty na Envelopě odhalena pamětní deska před rokem zesnulému fyzikovi Josefu Tillichovi, který byl předsedou univerzitní akademické rady, v letech 1990–1995 zastával funkci proděkana PřF pro pedagogické záležitosti a v letech 1995–2000 pak funkci prorektora UP pro studijní záležitosti. Odhalení se zúčastnila manželka Miroslava Tillichová se synem Josefem Tillichem. Finanční sbírku na vytvoření pamětní desky inicioval Martin Štainer. Autorem bronzového medailonu umístěného na kamenné desce je akademický malíř a restaurátor Radomír Surma.

Součástí oslav bylo také neformální setkání současných a bývalých zaměstnanců a studentů doktorských programů. Přátelskou atmosféru podtrhlo hudební vystoupení skupiny Cimbál Hell Band.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)