Sociálně-emocionální učení může vést k lepším výsledkům ve škole

Studentka psychologie Kristýna Mánková, která se podílí na šíření a výzkumu efektivity programu Druhý krok.
Foto: Milada Hronová
Wednesday 16 November 2016, 7:15 – Text: Milada Hronová

Radost, smutek, vztek, strach, překvapení a zhnusení.  To je výčet základních emocí, kterým se věnují učitelé a žáci několika základních škol prostřednictvím speciálního programu Druhý krok. Podle psychologů Univerzity Palackého, kteří tento program do škol zavádějí, je potřebné si tyto emoce více uvědomit a naučit se s nimi pracovat. Nejen v rodině, ale i ve škole. Je to totiž důležité pro zdravý vývoj dětí, jejich pozitivní vztahy i lepší školní prospěch. 

Před časem vznikl při katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého spolek Škola porozumění a sdílení (ŠPAS). Jeho členové, většinou lidé z katedry psychologie, kteří se věnují školní či pedagogické psychologii, zastávají názor, že pozitivní rozvíjení sociálně-emocionálního učení má vliv na mezilidské vztahy, lepší školní prospěch i prevenci, především na šikanu a rasismus. Možnosti, jak rozvíjet sociálně-emocionální učení nabízejí prostřednictvím programu Druhý krok.   

 „I když je tento program určený i mateřským školám, pracujeme zatím s dětmi druhých a třetích tříd základních škol. Proškolujeme jejich třídní učitele a školní psychology. Jde nám především o to, abychom prohloubili vztah mezi žáky a učiteli a snižovali agresi ve školách. Snažíme se také o to, aby se děti naučily navzájem spolupracovat, aby se vyznaly ve svých emocích, aby je uměly identifikovat a na základě toho s nimi i pracovat,“ řekla Eleonora Smékalová z katedry psychologie, zároveň i držitelka certifikátu pro práci s programem Druhý krok.  Pilotního běhu tohoto programu se v současné době účastní pět základních škol, největší zkušenost s ním má Základní a mateřská škola v Horce nad Moravou. Právě v tamní škole se pravidlem stala hodina, která je zaměřena na sociálně-emocionální učení. Žáci ji absolvují se svým třídním učitelem jednou v týdnu.

Lekce programu Druhý krok jsou založené na přímé práci s dvaceti šesti kartami a třemi plakáty. Na přední straně každé karty je černobílá fotografie, která se váže k tématu dané lekce. Na zadní straně je propracovaný metodický pokyn pro učitele.

„Pedagog nabídne dětem určitou fotografii, na níž je například dívka s nějakou emocí. Úkolem dětí je tuto emoci pojmenovat a popsat. Touto cestou se ve třídě diskutuje o různých prožitcích. Děti samy si tyto emoce uvědomují a ve spolupráci s učitelem i nacházejí cesty, jak s nimi pracovat, a jak řešit nastalé situace. Takové cvičení kultivuje životní dovednosti,“ dodala Kristýna Mánková, studentka psychologie, která v programu Druhý krok spolupracuje.

V České republice programy sociálně-emocionálního učení nejsou rozšířeny. Díky systému klíčových kompetencí je však lze zařadit do Rámcového vzdělávacího programu. Zároveň je možné je řadit také do nespecifické primární prevence.

Spolek Škola porozumění a sdílení (ŠPAS) byl při katedře psychologie založen v dubnu 2015.Více o Spolku ZDE.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)