Soutěž o Cenu Wernera von Siemense pro studenty, pedagogy a vědce je vyhlášena

Repro: CWS
Friday 17 September 2021, 15:00 – Text: Martina Šaradínová

O Cenu Wernera Siemense mohou i letos usilovat studenti, pedagogové a vědci technických, přírodovědeckých a medicínských oborů. Byl vyhlášen již 24. ročník soutěže a přihlášky lze zasílat do 30. listopadu 2021. Nominovat případné laureáty může i veřejnost.  

„Poznání a vzdělání je základem každého pokroku. Studentům, mladým vědcům a jejich pedagogům chceme ukázat, za jak důležitou jejich roli ve společnosti považujeme,“ uvedl k zahájení soutěže generální ředitel skupiny Siemens v České republice Eduard Palíšek.

Soutěž je vyhlášena v několika kategoriích – nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, nejlepší pedagogický pracovník, nejlepší diplomová práce či nejlepší dizertační práce, ocenění za překonání překážek při studiu, zvláštní cena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a vyhlášena bude i nejlepší absolventská práce (diplomová/dizertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 a nejlepší absolventská práce (diplomová/dizertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou. Podrobné informace jsou zde.

Cenu Wernera von Siemense pořádá český Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. V předchozích třiadvaceti ročnících soutěže bylo oceněno 410 studentů, pedagogů a vědců, na odměnách bylo vyplaceno přes 13,4 milionu korun. Letošní ročník v osmi kategoriích rozdělí 900 000 korun, v kategorii nejlepší diplomová a dizertační práce spolu se studenty ocenění získají i vedoucí prací.

V minulém ročníku soutěže nejvíce ocenění získali zástupci Akademie věd ČR (7), následovaní Univerzitou Karlovou v Praze (6). Bez ocenění v minulosti nezůstala ani Univerzita Palackého. V roce 2020 získal Ivo Straka z katedry optiky přírodovědecké fakulty Cenu za nejlepší dizertaci. Ocenění převzal spolu se svým školitelem profesorem Jaromírem Fiuráškem. O dva roky dříve získala Cenu za nejlepší dizertační práci a zvláštní ocenění za nejlepší ženskou dizertační práci Kateřina Holá z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a vedoucí práce Radek Zbořil. Cenu za nejlepší dizertační práci převzal v roce 2012 také odborný asistent Společné laboratoře optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd Karel Lemr spolu se školitelem Janem Soubustou.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)