Speciální pedagog v online světě

Fotogalerie: Lukáš Blokša
Thursday 14 April 2022, 8:00 – Text: (map)

Olomoucké speciálněpedagogické dny. Jejich IX. ročník společně s XXII. Mezinárodní konferencí k problematice osob se speciálními potřebami a IX. konferencí mladých vědeckých pracovníků se na Pedagogické fakultě UP uskutečnil ve dnech 29. a 30. března. Ve dvou dnech se diskutovalo především o pojetí, postavení a možnostech speciálního pedagoga v online světě, a to v zaměření na různé formy pomáhání a podpory v online prostoru. Debatovalo se také o tom, jaký měl lockdown vliv na speciálněpedagogické, pedagogické, psychologické i sociologické výzkumy. Konferenční mozaiku tvořilo zhruba padesát přednášek, ústních sdělení a workshopů.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)