Společné setkání studentských komor: čas a prostor na debatu i výměnu zkušeností

Setkání studentských senátorů a senátorek.
Foto: Vojtěch Duda
Wednesday 15 February 2023, 8:10 – Text: (red)

Osobní setkání, sdílení zkušeností a hledání řešení aktuálních problémů. To bylo smyslem společného jednání všech studentských komor Univerzity Palackého. Studentští senátoři a senátorky využili ke svému setkání zázemí rektorátní menzy.

Studující představují významnou a nedílnou součást akademických senátů. „Jako studentky a studenti zprostředkováváme ojedinělý pohled na celou řadu otázek, které akademičky a akademici už mohou vidět zcela odlišně. Právě v poskytování jiné perspektivy a přinášení nových témat je studentské zastoupení v senátech neocenitelné,“ uvedl místopředseda Akademického senátu UP Michal Nguyen z FF UP.

Všechny přítomné přišel v druhé části programu pozdravit i prorektor Michal Malacka spolu s předsedou Akademického senátu UP Jiřím Langerem. Studentské senátorky a senátoři probrali celou řadu témat, jimiž univerzita žije, od zahraničních mobilit přes nastavení kreditové banky až po fungování institutu ombudsmana, o jehož ustanovení uvažuje pedagogická fakulta.

Své zkušenosti s akademickou samosprávou během večera sdíleli zástupci všech fakult. „Líbilo se mi, že jsme měli možnost si s ostatními promluvit v neformálním prostředí. Na spoustě důležitých věcí se shodneme a dokážeme konstruktivně diskutovat. Myslím, že je to vhodná platforma k tomu, jak si navzájem vypomoct se sdílením funkčních řešení různých studentských problémů nebo i nových nápadů,“ hodnotil setkání Kamil Kotrle, který je členem Akademického senátu PřF UP.

„Práce v senátu pro mě představuje možnost spolupodílet se na fungování univerzity. Když se ze studentského pohledu zjeví nějaká nevyhovující situace a nám se ji zadaří díky komunikaci s kolegy vyřešit či proměnit k lepšímu, tak to je to, v čem mi role senátorky přináší největší potěšení,“ doplnila k fungování akademické samosprávy senátorka Akademického senátu FTK UP Kristýna Janečková.

Setkání organizačně zajistila Studentská komora AS UP. „Je potřeba poděkovat především kolegyni Kateřině Kaprálové, která vše domluvila a zajistila program a zázemí. Byl bych rád, kdyby takováto setkání pokračovala i nadále, protože se ukázalo, že sdílení informací a nápadů je velmi zásadní,“ dodal Michal Nguyen.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)