Stipendium Josefíny Napravilové letos získal Jan Olšr

Janu Olšrovi předal ocenění děkan Milan Kolář.
Foto: Velena Mazochová
Wednesday 4 October 2017, 15:00 – Text: Velena Mazochová

Mimořádné stipendium z odkazu mecenášky Josefíny Napravilové letos obdržel student prvního ročníku Všeobecného lékařství Jan Olšr. Ocenění za vynikající studijní výsledky obdrželi také studenti anglických studijních programů. 

Stipendium Josefíny Napravilové spojené s odměnou dvacet tisíc korun předal děkan Milan Kolář v úvodu prvního zasedání senátu lékařské fakulty v tomto akademickém roce. „Vážený kolego, srdečně gratuluji a přeji, ať se vám daří a máte i nadále stejné výsledky. Je dost možné, že za těch šest let dostanete i cenu pro nejlepšího absolventa,“ blahopřál nejlepšímu „prvákovi“ děkan. 

Ocenění pro nejlepšího studenta prvního ročníku získal Jan Olšr díky vynikajícímu studijnímu průměru 1,0. „Bylo to náročné, zejména přechod ze střední školy na vysokou a také časová investice, kterou je třeba studiu medicíny věnovat. Jsem ale šťastný a doufám, že se mi podaří pokračovat stejně i v dalších ročnících,“ uvedl Jan Olšr. 

Stipendium Josefíny Napravilové rozděluje fakulta od roku 2009 z daru mecenášky Josefíny Napravilové, která před lety věnovala své finanční prostředky čtyřem lékařským fakultám. Díky tomu fakulta každoročně odměňuje kromě nejlepšího studenta prvního ročníku také nejlepšího absolventa nebo absolventku částkou třiceti tisíc. Tu si letos převzala Zdenka Trlová při závěrečné promoci.

Od roku 2015 fakulta oceňuje také nejlepší posluchače anglických studijních programů. Pamětní diplomy za úspěšný loňský rok si včera odnesli studenti Tsu-ching Pu a Hao-hsien Wang (na snímku zprava), kteří dosáhli nejlepšího prospěchu ve studiu General Medicine a Dentistry.

Na svém prvním zasedání v tomto akademickém roce si senátoři vyslechli zprávu o průběhu přijímacího řízení, rekapitulaci plánu strategického záměru a informace děkana o aktuálních úkolech, které fakultu čekají v nadcházejícím období. Senát také schválil návrh děkana na doplnění člena Disciplinární komise, kterým byl zvolen proděkan Miloš Špidlen. Jako zástupkyni fakulty do Rady vysokých škol zvolili senátoři proděkanku Hanu Kolářovou. V závěru jednání seznámil Vladislav Raclavský se scénářem připravovaných akcí k uctění památky Jana Opletala.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)