Student práv už měsíce pomáhá Ukrajině, teď jeho úsilí podpořila fakulta

Materiální pomoc bude shromažďována na vrátnici budovy A právnické fakulty celý listopad. Foto: Vojtěch Duda
Monday 31 October 2022, 12:00 – Text: bv, eha

Student právnické fakulty Vasyl Kapustej od prvního týdne vypuknutí války na Ukrajině pomáhá. Založil úspěšnou sbírku, uprchlíkům a vojákům na Ukrajinu pravidelně vozí humanitární pomoc. Jeho úsilí se nyní rozhodla podpořit právnická fakulta. Společně připravili materiální sbírku humanitární pomoci přímo na fakultě a v plánu je série odborných akcí, které se budou věnovat válce na Ukrajině.

Narodil jste se na Ukrajině. V České republice žijete od svých pěti let. Co vás přimělo studovat práva?

Studoval jsem střední školu zaměřenou na právo. Dostat se na právnickou fakultu byl můj sen. V Olomouci si jej plním. Za sebou mám úspěšně bakalářské studium programu Právo ve veřejné správě. Teď jsem aktuálně v posledním ročníku magisterského programu Právo a právní věda.

Jak vypadaly začátky vaší pomoci Ukrajině?

Jelikož pocházím z Ukrajiny, tak mě rusko-ukrajinská válka, nejtěžší období novodobé historie Ukrajiny, silně zasáhla. Rozhodl jsem se nesedět se založenýma rukama. Hned první týden války jsem u dárcovské platformy Znesnáze21 založil sbírku na podporu 128. zakarpatské brigády na Ukrajině. V ní se nám podařilo vybrat již přes pět milionů korun. Jsme nejprogresivnější sbírkou svého druhu v Česku.

Prozraďte něco o jednotce, kterou podporujete?

Je to jednotka ze Zakarpatské oblasti, z mého rodného kraje – kraje, který dodnes ctí odkaz 1. československé republiky, jíž jsme kdysi byli součástí.

Cílem vaší pomoci ale nejsou jen vojáci.

Vedle vojáků se snažíme pomáhat také uprchlíkům, ženám a dětem, kteří utekli na západní Ukrajinu před hrůzami války. Vozíme jim jídlo, oblečení, léky a mnoho dalšího. A když se nám například jeden z příslušníků brigády svěřil se svou těžkou životní situací, kdy jeho manželka s nevyléčitelně postiženým synem museli opustit rodný dům a nyní jsou nuceni žít jako uprchlíci na západě Ukrajiny a je pro ně těžké jezdit do krajského města do nemocnice na různá lékařská vyšetření a podobně, tak jsme jim pořídili z peněžních prostředků naší sbírky osobní automobil, aby mohli jezdit do nemocnice. Také jsme na Ukrajinu odvezli a předali již pět terénních automobilů a jednu sanitku. O naší činnosti psala a natáčela reportáže již řada médií, včetně ČT24. Snažíme se pomáhat, kdekoliv je to potřeba, avšak našich sil a bohužel také i podpory od veřejnosti ubývá.

Jak oslovujete možné dárce?

O naší práci se snažíme informovat širokou veřejnost skrze sociální sítě. Na Twitteru nás velmi podporuje a propaguje kolega Andrej Poleščuk, rovněž student olomoucké právnické fakulty, který denně informuje veřejnost o postupu války na Ukrajině. Aktuálně jsme se dohodli s vedením fakulty, že by našemu úsilí mohla pomoci i naše alma mater. Společně připravujeme sbírku materiální pomoci. Na fakultě se bude také konat série odborných akcí, které rozeberou současnou situaci z různých úhlů pohledů a práva, půjde zejména o akce typu workshopy, kulaté stoly, přednášky či besedy pod záštitou Centra mezinárodního humanitárního a operačního práva a Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law. Hosty budou odborníci na danou problematiku, například Michael Romancov, geograf, pedagog a publicista, nebo prorektorka jedné z kyjevských univerzit a mnoho dalších významných hostů a odborníků.

Jak se mohou konkrétně do pomoci zapojit zaměstnanci a studenti fakulty?

Podpořit nás mohou jak finančně, tak materiálně, přičemž veškerá pomoc od zaměstnanců a studentů fakulty půjde na podporu již zmiňovaných uprchlíků. Zejména ženám a dětem, které byly v důsledku války nuceny uprchnout na západní Ukrajinu, aby se zachránily. Na fakultě bude vytipovaná v budově A místnost, kam budou moct dárci nosit materiální pomoc. Máme již vypracovaný seznam nejpotřebnějších věcí. Pokud by někdo nechtěl, nebo nemohl pomoct materiálně, může dle svého uvážení věnovat finanční dar na naši zmiňovanou sbírku u Znesnáze21. Pokud by se chtěli zapojit i kolegové z ostatních fakult naší univerzity, budeme za to jen rádi.

MATERIÁLNÍ POMOC
kdy: 1. listopadu až 30. listopadu | v pracovní dny 8:00-18:00
kam: vrátnice budovy A – PF UP v Olomouci (17. listopadu 8)

Seznam věcí, které můžete věnovat ZDE.
Co se stavu věcí týká, obecně platí, že čím lepší stav, tím lépe. Věci mohou být i použité, staré – hlavní je, aby stále mohly plnit svůj účel. Pokud nejsou zcela čisté, nevadí, my je můžeme před odesláním na Ukrajinu vyčistit. 

FINANČNÍ POMOC
Sbírka je otevřená na platformě Znesnáze21
Do kolonky „Vzkaz pro příjemce sbírky“ uvádějte heslo: „UPRCHLÍCI“.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)