Studenti a akademici lékařské fakulty přivítali advent i Mikuláše

Svíčky v rukou studentů a akademiků otevřely advent na lékařské fakultě.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Tuesday 6 December 2016, 12:40 – Text: Velena Mazochová

Rozsvícení vánočního stromu a návštěva Mikuláše, čerta a anděla i letos oživily závěr zimního semestru na lékařské fakultě. Společným zapálením svíček před Teoretickými ústavy si akademici a studenti zároveň připomněli sváteční dobu adventu a vzájemně si popřáli krásné Vánoce.  

Na setkání připravené studentskými organizacemi Mikuláš dorazil s přesvědčením, že olomoučtí medici a medičky byli během roku převážně hodní. „Podívám se samozřejmě do knihy hříchů každého z vás, ale věřím, že ta pozitiva budou převažovat,“ prohlásil Mikuláš alias děkan Milan Kolář a popřál bohaté Vánoce, hodně studijních úspěchů v příštím roce a všem krásný advent.

 

„Je to určitě jedno z nejkrásnějších období roku a všichni bychom si v tuto dobu měli najít alespoň malý kousek času na to, abychom se v dnešní hektické době mohli zastavit, podívat se kolem sebe a chvíli rozjímat nad tím, jak udělat vše kolem sebe lepší. Obraťte se na své blízké a udělejte jim nějakou malou radost,“ vyzval Mikuláš. 

 

V kostýmech čerta a anděla se i letos představily proděkanky Eliška Sovová a Hana Kolářová. „Jsem raději za čerta než za anděla. Mám i takovou pověst,“ upozornila Eliška Sovová. „Já jsem totiž hodnější,“ dodala Hana Kolářová. Obě si pak společně s Mikulášem, studenty a akademiky zapálily svíčky před dostavbou Teoretických ústavů a zapózovaly pro památeční adventní foto. „Když si budete svíčku zapalovat, něco si přejte,“ radil studentům a akademikům Mikuláš. 

 

Adventnímu setkání a mikulášskému veselí, které doprovázela Medická cimbálová muzika s lidovými tanci a písněmi, předcházelo setkání akademické obce s děkanem fakulty. Milan Kolář účastníky seznámil s hlavními mezníky vývoje fakulty a jejími úspěchy v končícím roce a představil hlavní plány do budoucna. Připomněl přitom zejména přípravu institucionální akreditace, rozpočtový výhled pro rok 2018 i problém nedostatku lékařů v českém zdravotnictví, na jehož řešení se budou v dohledné době podílet i lékařské fakulty. „Rád bych zároveň poděkoval studentům a akademikům za perfektní a skvělou spolupráci v tomto roce. Vnímám to tak, že všichni odvádíme svou práci podle našeho motta Mente et corde – rozumem a srdcem,“ uvedl děkan. 

S akademickou obcí se pozdravil také její stálý člen - nově zvolený hejtman Olomouckého kraje a absolvent fakulty Oto Košta. Krátce vzpomněl na svá medicínská studia a stručně informoval o připravované spolupráci mezi univerzitou a krajem, zejména v oblasti podpory zahraničních studentských stáží a start-upů. „Rádi bychom v Olomouckém kraji uchovali vaše mozky, nikoli na anatomii nebo na patologii, ale abyste z tohoto kraje neodcházeli,“ uvedl s úsměvem hejtman.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)