Studenti a pedagogové fakulty zdravotnických věd se sešli s členy děkanského týmu

Setkání vedení FZV s akademickou obcí se uskutečnilo ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF.
Foto: Velena Mazochová
Tuesday 10 October 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Perspektivy dalšího rozvoje a širší zapojení studentů i pedagogů do fakultních i univerzitních aktivit byly hlavními tématy setkání vedení fakulty zdravotnických věd s akademickou obcí. S plány pro nadcházející období ji seznámili děkan Jaroslav Vomáčka a proděkani Zdeňka Mikšová, Radka Filipčíková a David Školoudík.

V úvodu setkání připomněl děkan Jaroslav Vomáčka významné postavení olomoucké univerzity jako prestižní vzdělávací a vědecké instituce v rámci ČR i v mezinárodním srovnání. „Jsme přesvědčeni, že je tomu tak i v rámci naší fakulty. Naším cílem je patřit k absolutní špičce v oborech, které zde studujete. Děláme pro to maximum,“ ubezpečil zejména studenty Jaroslav Vomáčka. Jak zdůraznil, k nejsilnějším stránkám olomoucké fakulty zdravotnických věd patří zejména kvalitní výuka a dobré uplatnění absolventů v praxi. „V rámci fakult podobného zaměření jsme výjimeční především v tom, že se u nás studují pouze nelékařské zdravotnické obory, zatímco na jiných univerzitách jde o součásti fakult se sociálně-zdravotním zaměřením nebo fakult lékařských,“ připomněl děkan.

K prioritám dalšího rozvoje fakulty podle něj patří zejména výstavba nové fakultní budovy se specializovanými učebnami a moderním přístrojovým vybavením, rozšíření nabídky studijních programů, prohloubení kvality výuky, vědy a výzkumu i mezinárodní spolupráce.  „Mnozí z vás by jistě mohli a měli studovat doktorské studijní programy a věnovat se akademické dráze. Pevně doufám, že v nejbližších letech dosáhneme dalších akreditací.  Je všeobecně známo, že nejvíce vědeckých objevů dělají lidé do 32 let,“ zdůraznil děkan.

Členové nejužšího fakultního vedení seznámili akademickou obec s činností jednotlivých proděkanských úseků i s vizemi pro nadcházející období. Proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Zdeňka Mikšová informovala o úspěšné reakreditaci všech studijních programů a o konkrétních záměrech jejich dalšího rozšíření. Zdůraznila zároveň význam studentské evaluace výuky jako jedné z podmínek zpětné vazby a komunikace mezi studenty a vedením fakulty. Děkanovu výzvu k zapojení studentů do vědecké práce podpořil proděkan pro vědu a výzkum David Školoudík, který za jednu z cest označil účast na velkých výzkumných projektech, zvláště v rámci fakultního Centra pro vědu a výzkum. „Fakulta zdravotnických věd se i v oblasti vědy a výzkumu dynamicky rozvíjí. Základem jsou přitom nejen postgraduální studenti, ale i posluchači v magisterských studijních programech,“ dodal David Školoudík.

Primárně ke studentům se ve svém vystoupení obrátila i proděkanka Radka Filpčíková, která nastínila cíle úseku pro zahraniční spolupráci a vnitřní a vnější záležitosti. Upozornila přitom na nabídku zahraničních stáží a praxí v rámci programu Erasmus i dalších nadací a apelovala na jejich větší využití. Studenty vybídla také k účasti na reprezentaci fakulty prostřednictvím stávajících i vlastních aktivit.

Závěr setkání studentů a pedagogů s vedením fakulty patřil diskuzi, v níž mimo jiné zazněly dotazy a informace k možnostem konkrétních studijních stáží ve Velké Británii, výuce čínštiny a tradiční čínské medicíny nebo k projektu HELP, zaměřeného na zlepšení profesní angličtiny zdravotníků.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)