Studenti katedry dějin umění připravili výstavu a publikaci o hnutí Fluxus

Foto: KDU FF UP
Monday 9 May 2022, 8:23

Mezi uměleckými proudy druhé poloviny 20. století má své nezastupitelné místo hnutí Fluxus. Na scéně se objevilo počátkem šedesátých let a přišlo s řadou nových, revolučních konceptů, proměňujících tradiční charakter uměleckého díla a způsob jeho distribuce. Hnutí mělo mezinárodní povahu: zahrnovalo hustou síť umělců, kteří se na jeho aktivitách buď přímo podíleli, anebo je pozorně sledovali a čerpali z nich ve vlastní tvorbě. To byl i případ Jiřího Valocha, brněnského umělce, teoretika a kurátora, narozeného v roce 1946.

Přestože se Valoch nikdy nestal oficiálním členem Fluxu, byl s jeho příslušníky v úzkém kontaktu. S mnohými z nich udržoval intenzivní korespondenci a přímo se účastnil mailartových projektů organizovaných protagonisty širšího okruhu Fluxu nebo umělci jím inspirovanými. Tato zkušenost se promítla do všech jeho aktivit: do vlastní umělecké tvorby, kurátorské a kritické činnosti a do jeho umělecké sbírky a archivu. V roce 2002 Valoch daroval velké množství děl Národní galerii v Praze. Druhou část jeho kolekce získala Moravská galerie v Brně, kde se v roce 2015 stala základem expozice Art Is Here: Nové umění po roce 1945. Moravské galerii Valoch velkoryse věnoval i obsáhlý archiv zahrnující korespondenci, publikace, dokumentační a další materiály nejen k jeho vlastní činnosti, ale i k aktivitám dalších domácích a zahraničních tvůrců.

Studenti katedry dějin umění FF UP připravili pro Moravskou galerii v Brně výstavu Fluxus Etc. (ze sbírky Jiřího Valocha), doprovázenou stejnojmennou publikací. Instalace i kniha představují, až na jednu výjimku, výběr prací z Valochovy sbírky a z jeho archivu v Moravské galerii. Jde o díla, která buď vytvořili umělci Fluxu, nebo která mají k aktivitám hnutí úzký vztah – k těm řadíme i práce Jiřího Valocha. Pozornost je věnována stručné historii a přiblížení hlavních cílů Fluxu, dále tzv. Fluxboxům a Fluxkitům a produkci nakladatelství Hundertmark, v němž vyšel mimo jiné speciální box Hommage à Valoch, který je prezentován ze soukromé sbírky. Výstava i publikace zpřístupňují také vlastní Valochovu tvorbu, respektive její část, která s Fluxem nejsilněji rezonuje. Poslední část je zaměřena na Milana Knížáka, nejvýznamnějšího českého představitele hnutí, se kterým Jiřího Valocha pojí celoživotní přátelství.

Doc.Tomáš Winter, katedra dějin umění FF UP 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)