Studenti katedry dějin umění připravili výstavu Living in Violet

Foto: archiv KDU FF UP
Friday 1 April 2022, 13:21

Spojení „Living in Violet“ („žití ve fialové“) použil americký historik Norman M. Klein jako metaforu doby pandemie a současné krize společnosti. Podle Kleina jde o stav kolektivní nehybnosti, kterou doprovází hluboká úzkost. Studenti Katedry dějin umění FF UP připravili během pandemie koronaviru stejnojmennou výstavu, jejímž cílem je kriticky reflektovat aktuální přítomnost, a to nikoli pouze ve vztahu k epidemické situaci a jejím důsledkům. Pro naplnění tohoto cíle představuje díla šesti fotografů mladší generace: Davida Mirského, Kristýny Černé, Hany Kubrichtové, Ondřeje Konráda, Milana Vopálenského a Martina Faltejska. Přestože se jejich tvorba odlišuje, je v ní přítomno jednotící téma osamocení. Výstava byla slavnostně otevřena 31. 3. v Uměleckém centru UP.

Protože osamocenost je nestálým a subjektivním pocitem, byla hledána její kolektivní podoba. Nastal vzácný moment: povědomí o tom, jaký život prožívá ten druhý, bylo v té chvíli alespoň částečně společné všem. Pandemií si prošlo celé lidstvo a nikdo se jí nevyhnul. Pocit osamělosti činí člověka zranitelným. Vytváří podmínky pro nové totality a teror: je snadnější zmocnit se slabých a izolovaných lidí. Výstava je proto pojata jako prostor pro vyrovnávání se s těmito aspekty. Při její přípravě nikdo netušil, že současnost bude mít během krátké doby ještě hrůznější podobu, způsobenou brutální ruskou agresí vůči Ukrajině.

Osamělost nemá jednu podobu. Proměňuje se v kontextech. Platí však, že kvůli pandemii se vyžadovaná a chtěná osamělost (jak tomu bývá například u umělecké činnosti) proměnila v nutnost, spojenou se zodpovědností. Řada lidí poznala tuto skutečnost až v souvislosti s pandemií. Výstava se snaží kriticky reflektovat vzorce, které vedou k nepřetržité samotě a osamocení, respektive k vyčlenění, protože směřují lidi do náručí totalit, jak zmiňuje Hannah Arendtová v Původu totalitarismu. A to i takových totalit, které bychom hned napoprvé takto nepojmenovali. Osamělost může způsobovat izolovanost, která může generovat totalitu. Nejde o to, že jsme žádáni chránit své zdraví a život ostatních, ale o skutečný teror, který lze podle Arendtové uplatnit pouze nad vzájemně izolovanými lidmi. Člověk nepřemítá o tom, kdo je, ale ztrácí sám sebe. Svět, veřejný život a možnost jednání v politické sféře se lidem vzdalují a oni přestávají být jejich platnou součástí.

Pandemie koronaviru odkryla slabá místa fungování naší společnosti. Globalizovaný trh odhalil jeho vlastní limity, relativizovány a nakonec omezeny byly základní lidské svobody, kolabovala zdravotní péče, zesilovala agresivita ve společnosti. Rekordně rostly zisky některých korporací a jejich vlastníků, zatímco většina lidí pociťovala finanční důsledky negativně. Je zřejmé, že ke stavu před pandemií se nelze vrátit. Jedna z příležitostí je aktivně se bránit všemu, co by nás nedobrovolně vrhalo do osamělosti, izolovalo a co by zvětšovalo propast mezi lidmi až do chvíle, kdy by zbyla pouze osamělost neobyvatelného a opuštěného světa. Současná výstava k zaujetí takového postoje přispívá.

František Svačina, student oboru Teorie a dějiny výtvarných umění FF UP a doc. Tomáš Winter, Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)