Studenti letní školy úspěšně zdolali humanitární katastrofu

Pomoc zraněným po teroristickém útoku: naštěstí jen na nečisto.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Saturday 16 September 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

„Pomoc!“ „Dělejte něco!“ „Nevidíte, že umírá?“ Zoufalé výkřiky a sténání se rozléhaly uprchlickým táborem po teroristickém útoku u olomouckého letiště. Naštěstí jen v simulované verzi humanitární katastrofy, kterou se pokoušeli zvládnout studenti třídenní letní školy cyrilometodějské teologické fakulty. A uspěli na výbornou.

Scénář počítal s momentem překvapení v modelové situaci neočekávaného výbuchu a následné paniky mezi „uprchlíky“. Studenti měli za úkol je roztřídit podle stupně zranění, rozpoznat vnější projevy poškození vnitřních orgánů, vyrovnat se s agresivním chováním pacientů v šoku a poskytnout první zdravotnickou pomoc. Vše museli zvládnout jen s nezbytně nutným zdravotnickým vybavením, které by měli k dispozici i v reálném terénu. Autentickou atmosféru umocnily věrohodné výkony studentů fakulty zdravotnických věd a olomoucké střední zdravotnické školy v rolích figurantů.

„Najednou to bouchlo a pak jsme uviděli ty lidi. Věděli jsme samozřejmě, že se musíme domluvit a spolupracovat a nějak to zvládnout, zpočátku to chvíli trvalo, ale šlo to. Bylo to náročné, i když jsem věděla, že nikomu ve skutečnosti nic není. V reálu by to určitě bylo mnohem těžší. Je super, že jsme si to mohli vyzkoušet,“ popsala Veronika Hypšová, která letos nastupuje do 3. ročníku bakalářského studia Mezinárodních rozvojových studií na přírodovědecké fakultě.

Možnost ověřit si teorii v praxi ocenila i Barbora Zelinová, studentka bakalářského studia na Vyšší odborné školy sociální Caritas a teologické fakulty. „Určitě to pro mne byla velká zkušenost, protože jsem ještě nikdy nic takového neabsolvovala a vždycky jsem si to chtěla zkusit,“ potvrdila.

Podle Květoslavy Princové z pořádající katedry křesťanské a sociální práce CMTF UP pracovali studenti velmi poctivě a zodpovědně. „Jsou šikovní, vše je zajímá a mám z nich radost. Plnili úkoly, na které vlastně vůbec nebyli připraveni. A je to užitečné – jako budoucí humanitární pracovníci by měli umět postupovat jako profesionálové a naučit se mimo jiné poskytovat první pomoc jak psychologickou, tak zdravotní,“ zdůraznila Květoslava Princová.

Schopnost účastníků zorientovat se ve vypjaté krizové situaci vysoce zhodnotila i Radka Filipčíková. „Na to, že vše vlastně nacvičovali poprvé v životě a měli jen předchozí teoretickou přípravu, se dokázali dobře zkoordinovat a v poměrně krátkém čase zraněné roztřídit. Nejvíce nás překvapilo, že dokázali při ošetření provádět retriáž – tedy znovu zhodnotit zdravotní stav uprchlíka a správně jej přeřadit na jiné místo. Vedli si úžasně, klobouk dolů,“ pochválila studenty Radka Filipčíková.

Letní školu humanitární pomoci uspořádala cyrilometodějská teologická fakulta ve spolupráci s fakultou zdravotnických věd a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Kromě nácviku humanitární katastrofy zahrnul její třídenní program přednášky k teoretickým východiskům, obsaženým v iniciativě Sphere Project Červeného kříže a Červeného půlměsíce, i závěrečnou evaluaci. Zúčastnilo se jí celkem 36 studentů z teologické fakulty a VOŠ sociální Caritas i posluchači podobně zaměřených oborů na Univerzitě Palackého nebo vysokých škol v Praze, Brně či Hradci Králové.

„V této podobě jsme letní školu pořádali poprvé a s jejím průběhem jsme velmi spokojeni. Vynikající byla i spolupráce s hasiči a městem Olomouc, které nám pro akci bezplatně pronajalo pozemek u letiště. Pokud to jen trochu půjde, určitě počítáme v příštím roce s organizací druhého ročníku,“ ubezpečila Květoslava Princová.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)