Studenti UP se ve velkém zapojují do dobrovolnické činnosti

Saturday 14 March 2020, 14:55

Fakultní nemocnice v Olomouci, Krajská hygienická stanice v Olomouci či Nemocnice v Uherském Hradišti. Nejen tam v posledních dnech pomáhají studenti Univerzity Palackého v Olomouci. V návaznosti na nouzový stav v ČR a výjimečně exponované období ve zdravotnictví i společnosti se totiž stovky studentů UP začaly prostřednictvím sociálních sítí i jiných kanálů organizovat a domlouvat na možnostech různorodé dobrovolnické pomoci.

Již od středy 11. 3. nabízejí studenti 3.–6. ročníku Všeobecného lékařství na LF UP pomoc zdravotnickým zařízením, kterým chybí nelékařský personál v důsledku probíhající epidemie koronaviru. Aktuálně se přihlásilo na 200 studentů, kteří se mohou ihned zapojit do práce a zúročit tak své praktické znalosti, které získali při výuce. Přihlašování koordinuje Spolek mediků LF UP. Kromě tří výše zmíněných zdravotnických institucí je vedení LF UP postupně oslovováno dalšími zdravotnickými zařízeními, které mají o tento typ spolupráce zájem. „Výhledově by naši studenti mohli posílit třeba zlínskou nemocnici. Kolegové, kteří se rozhodli odjet k rodinám na Slovensko, jsou připraveni pomoci v místních nemocnicích. I s nimi jsme v úzkém kontaktu,“ doplnil Marek Šlachta, předseda mediků LF UP.

Stejným způsobem své studenty se zájmem o dobrovolnictví svolává také Fakulta zdravotnických věd. O studenty jejích oborů, jako jsou zdravotnický záchranář, ošetřovatelství, všeobecná sestra, praktická sestra aj., je totiž mezi zdravotnickými institucemi velký zájem.

Do dobrovolnictví se zapojují i studenti humanitních oborů. Pedagogická fakulta UP kontaktovala své vybrané studenty, kteří by mohli v následujících hektických dnech například pomoci s hlídáním dětí zaměstnanců Fakultní nemocnice Olomouc. Podrobnosti budou zveřejněny v nadcházejících dnech.

Cyrilometodějská teologická fakulta pak připravuje ve spolupráci s Arcibiskupstvím Olomouc formu duchovně-psychologické podpory pro ty, na něž aktuální situace s nouzovým stavem v ČR negativně psychicky doléhá.

Také zbylé fakulty Univerzity Palackého v Olomouci postupně intenzivně jednají o možnostech, jak své studenty do aktivní dobrovolnické pomoci v nastalé situaci zapojit. Informace zde proto budeme průběžně doplňovat a aktualizovat. V současnosti je UP v kontaktu také s olomouckou Charitou, olomouckými skauty a samozřejmě se statutárním městem Olomouc.

Děkujeme mnohokrát všem studentům, kteří se v tomto období k dobrovolnictví hlásí. Moc si vašeho elánu ceníme a věříme, že s přibývajícími dobrovolnickými možnostmi budeme moci velké množství z vás, kteří se průběžně hlásíte, zapojit do různorodých aktivit.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)