Studenti z Olomouce pojedou na exkurzi do Bosny a Hercegoviny

Ilustrační foto: Eva Komlossyová
Thursday 1 June 2017, 13:55

Již za pár dnů obohatí studenti katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) přírodovědecké fakulty své teoretické znalosti o praktické zkušenosti z konkrétních projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR i vybraných mezinárodních organizací v Bosně a Hercegovině, aby pak následně šířili osvětu u širší veřejnosti domaskrze besedy, vzdělávací aktivity a mediální výstupy.

Bosna a Hercegovina (BaH) jako jedna z nejméně rozvinutých zemích v Evropě patří mezi programové země české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Česká republika tam realizuje rozvojové projekty prostřednictvím grantů České rozvojové agentury (ČRA) v sektorech zemědělství, zdravotnictví, energetiky, ale také občanské společnosti. V termínu od 3. do 13. června se studenti katedry rozvojových a environmentálních studií vypraví na exkurzi do této země, aby mohli konfrontovat své teoretické znalosti s praktickými ukázkami realizace rozvojových projektů přímo v terénu. Po návratu z cesty budou mladí lidé z Olomouce přetavovat své poznatky v praktické aktivity, ať už vzdělávacího či mediálního charakteru.

Ředitel společnosti GEOtest, Damir Kasum, provede studenty projekty mimo hlavní město. Podle něho je zemědělství, zvláště pak pěstitelství v relativně malých sklenících, ideální volbou pro snižování nezaměstnanosti v menších městech a vesnicích BaH, jelikož nevyžaduje vyšší vzdělání ani dlouhou dobu praxe. Proto se také jeden z projektů GEOtestu s podporou ČRA zabývá zvýšením příjmu sociálně slabých rodin v městečku Tešanj. Účastníci exkurze uvidí na vlastní oči výsledky realizace projektu Zvýšení příjmu ohrožených skupin rodinnou zemědělskou produkcí v tomto městečku. Navštíví také úspěšnou realizaci trojstranného společného projektu americké rozvojové agentury USAID, švédské Sida a české rozvojové agentury ČRA – FARMA, zaměřený na podporu a zkvalitnění produkce mléka.

V BaH dochází v poslední době ke změnám v oblasti sociálních podmínek života osob se zdravotním postižením díky jejich umisťování do komunitního bydlení. Aby výhodám těchto kroků v praxi studenti KRES lépe porozuměli, uvidí projekt organizace Člověk v tísni s podporou ČRA s názvem Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v BaH, který se snaží reagovat na potřeby bosenských center pro inkluzi osob se zdravotním postižením. Kromě českých projektů navštíví v Sarajevu Velvyslanectví České republiky v BaH, Zastoupení EU a EUSR v BaH, Úřad vysokého představitele (OHR), Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE / OSCE), regionální kanceláře UNDP pro Evropu a SNŠ nebo také Nansen Dialogue Centre. Diskutovat se bude hodně o roli občanské společnosti a neziskových, ale také mezinárodních organizací při budování míru v této oblasti. Exkurze je spolufinancována Českou rozvojovou agenturou.

Božena Markovič Baluchová, Simona Šafaříková, Lenka Dušková, KRES; Foto: Eva Komlossyová, KRES

Back