Studenti ze čtyř zemí budou předávat středoškolákům znalosti o změnách klimatu

Účastníci úvodního setkání projektu navštívili i Pevnost poznání.
Foto: archiv KRES
Friday 19 January 2018, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Katedra rozvojových a environmentálních studií (KRES) přírodovědecké fakulty získala grant v rámci programu Erasmus+ Strategická Partnerství, jehož cílem je studovat a vytvářet výukové aktivity pro středoškolské studenty na téma město a voda v realitě klimatické změny. Tříletý projekt s názvem EduChange – Making knowledge together – addressing climate change through innovative place based education and blended learning bude řešit ve spolupráci s univerzitami v Utrechtu, Maltě a Trondheimu.

„Hlavní myšlenkou je vytvářet materiály pro středoškoláky za použití inovativních geografických a geoinformatických výukových metod – webových map, geoher či mapování v terénu. Každý rok bude v rámci projektu vysláno šest studentů na sedmidenní jarní školu, která bude střídavě v Olomouci, Utrechtu a na Maltě, a na pětidenní studentskou konferenci, jež se každoročně uskuteční v norském Trondheimu,“ uvedl Jiří Pánek z KRES.

Mimo zahraniční výjezdy budou studenti ve svých zemích organizovat aktivity pro středoškoláky s cílem přenést na střední školy ještě více znalostí z vysokých škol.  V rámci propojování a sdílení znalostí mezi geovědními katedrami se letošního ročníku projektu zúčastní studenti z kateder geografie, geoinformatiky a pořádající katedry rozvojových a environmentálních studií.

Projekt je podpořen z prostředků programu Erasmus+ číslo 2017-1-CZ01-KA203-035519.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)