Studentská komora AS UP pomůže prostřednictvím sbírky

Foto: Klára Pospíšiliková
Tuesday 17 January 2023, 8:00 – Text: (map)

Také letos se studentské komoře Akademického senátu Univerzity Palackého podařilo uskutečnit finanční sbírku, jejíž výtěžek má podpořit rodiny vychovávající děti s poruchou autistického spektra. Díky štědrosti studentů a zaměstnanců se podařilo vybrat celkem 27 600 korun.

Vysoké školy nejsou uzavřeným světem samy pro sebe, ale jsou kdykoliv připraveny pomoci všem potřebným bez rozdílu. Díky aktivitě studentských senátorek a senátorů a díky občanskému sdružení Za sklem, které pomohlo s výběrem a oslovením obdarovaných, přispěje v roce 2023 sbírka jedné české rodině s malou dcerou a matce z Ukrajiny, která vychovává dospívající dceru.

„Jsem nesmírně vděčný všem, kteří přispěli i v této složité době. Pokud mluvíme o takzvané třetí roli vysokých škol, pomoc těm, kteří ji potřebují, sem bezpochyby patří. Doufám, že se sbírka zopakuje i příští rok a že Univerzita Palackého bude v tomto ohledu dobrým příkladem,“ uvedl Michal Nguyen, místopředseda AS UP.

V podobném duchu se vyjádřil i studentský senátor Lukáš Janoušek, když děkoval všem těm, kteří přispěli. „Obdarovat druhého je projev lásky. Kéž je to hlavní motivací, protože láska nemyslí jen na sebe a nehledá svůj prospěch, ale je shovívavá a dobrosrdečná. Vděčnost ale patří všem, kterým osud druhých není lhostejný a mají srdce otevřená k pomoci a službě."

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)