Studijní novinka připraví specialisty na kondiční trénink a psychomotorickou rehabilitaci

Ilustrační foto: archiv FTK UP
Monday 5 February 2024, 8:00 – Text: Martin Višňa

Na fyzioterapeuty a ergoterapeuty, kteří si chtějí rozšířit svoji odbornost, je zaměřený nový navazující magisterský program Kondiční trénink a psychomotorická rehabilitace, který otevírá Fakulta tělesné kultury UP. Jeho studenti propojí své dosavadní znalosti a zkušenosti s oblastí výkonnostního sportu i pohybových aktivit pro osoby s postižením, uplatnění pak najdou ve sportovních organizacích nebo volnočasových či rehabilitačních centrech.

Studijní novinka mimo jiné reaguje na skutečnost, že absolventi bakalářského stupně fyzioterapie pro své navazující studium nezřídka volí jinak zaměřené programy a podobné propojení s pohybovými aktivitami podporujícími zdraví, které vychází i z potřeb společnosti, dosud v nabídce fakulty chybělo.

Během dvouletého studia tak posluchači získají dovednosti a kompetence související s holistickým přístupem k otázkám zdraví, prevence nemocí a zranění a pohybové aktivity a v kontextu kondiční a psychomotorické rehabilitace se připraví na práci s nejrůznějšími cílovými skupinami – od lidí mimořádně pohybově nadaných po osoby s postižením či dlouhodobě nemocné.

„Předpokládáme, že tento studijní program zaujme fyzioterapeuty a ergoterapeuty, kteří se chtějí ve své praxi specializovat v uvedených odvětvích práce s pohybem a jedinci různého věku, zdravotního stavu a sportovního zaměření a přitom jsou schopni dodat do prostředí, ve kterém se po studiu ocitnou, svoji fyzioterapeutickou a ergoterapeutickou odbornost. S rozšířením svých poznatků se po absolvování mohou stát specialisty například v realizačních týmech sportovních klubů, v multidisciplinárních týmech center duševního zdraví, paracentrech a podobně,“ uvedla garantka programu Dana Štěrbová z katedry společenských věd v kinantropologii FTK UP.

Pro nadcházející akademický rok 2024/2025 fakulta program otevírá pouze v kombinované formě, v dalších letech by ale měl jít studovat i prezenčně. Aktuálně fakulta přijme 15 zájemců. „Vzhledem k tomu, že se jedná o vhodně koncipovaný obor pro rozšíření možností uplatnění dle potřeb společnosti, samozřejmě včetně zájmu o specifikum budoucího pracovního prostředí, mohl by přilákat ke studiu kreativní jedince, na něž se těšíme,“ dodala garantka.

Další informace o programu i přijímacím řízení jsou k dispozici zde. Přihlášky ke studiu je možné podávat do 15. března.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)