Studující se mohou ucházet o cenu rektora

Grafika: Žurnál UP
Monday 13 November 2023, 14:00 – Text: Tomáš Krejčiřík

Jestli považujete svou závěrečnou diplomovou práci nebo odborný článek za zdařilé, přihlaste je do soutěže o Cenu rektora UP. Do ní mohou být přihlášeni také studující, kteří sportují. Hodnotit se v tomto případě bude nejlepší sportovní výkon v akademickém roce 2022/2023. Přihlášky, práce a potřebné další náležitosti je nutné zaslat organizátorům do 26. listopadu 2023.

Práce obhájené v roce 2022 či 2023 bude posuzovat komise složená ze zástupců všech fakult Univerzity Palackého. Ty nejlepší pak navrhne rektorovi k ocenění.

„Přihlásit je možno jednu obhájenou diplomovou práci a jeden článek uveřejněný v odborném tisku. Práce přihlášené do soutěže v minulých letech se nepřijímají,“ uvedl Tomáš Krejčiřík z Oddělení marketingu UP. „Autoři a autorky vítězných prací a nejlepší sportovkyně a sportovci obdrží od rektora UP Martina Procházky diplom a radost jim udělá i finanční odměna,“ doplnil.

Do soutěže je potřeba zaslat práci spolu s vyplněnou přihláškou a posudky. V případě sportovních cen je nutné za jednotlivce či kolektiv vyplnit návrhový list. Podrobné podmínky i potřebné formuláře najdete na úřední desce zde.

V minulém ročníku rektor UP ocenil 19 studentských prací. Nejvíce byli zastoupeni posluchačky a posluchači přírodovědecké a filozofické fakulty. Další 3 ceny obdrželi studující za sportovní výkony. Během ceremoniálu byli oceněni autoři a autorky 40 vědeckých knih.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)