Téma: léčba chorob krvetvorby v seniorském věku

Loňský jubilejní ročník Olomouckých hematologických dnů přilákal na osm stovek účastníků.
Ilustrační foto: Velena Mazochová
Friday 26 May 2017, 8:00 – Text: (red)

Existují věkové limity pro nasazení finančně nákladné léčby hematologických nádorů? Takové je ústřední téma letošního ročníku Olomouckých hematologických dnů (OHD), které přivítají hemato-onkology, bioanalytiky, zdravotní sestry i laboranty z České republiky i ze zahraničí. Společně budou řešit problémy spojené s rostoucím počtem nádorů krve v populaci seniorů.

Starších lidí s nádory krve přibývá a léčba je drahá. I na tuto skutečnost musí podle prezidenta sjezdu a proděkana LF Tomáše Papajíka medicína reagovat. „Průměrná doba dožití v České republice se každoročně zvyšuje až o sedm měsíců a očekává se, že do roku 2030 bude přibližně 25 % populace starší 70 let. Lidé se tak ´svého nádoru´ v narůstajícím počtu případů dožijí. Nové léky jsou výrazně účinnější, ale léčba je drahá. Stojíme tedy stále častěji před volbou, komu a kdy léky nasadit a kdy už je třeba protinádorová léčba neúčelná,“ uvedl k hlavnímu tématu kongresu Tomáš Papajík.

Odborný program OHD zahájí tradičně Prezidentské sympozium, které tvoří blok přednášek zaměřených na aktuální témata klinické hematologické praxe. Tradiční Wiedermannovu přednášku, konanou na počest „otce“ olomoucké hematologie Boleslava Wiedermanna, přednese Lukáš Plank, profesor Ústavu patologické anatomie Jesseniovy lékařské fakulty UK v Martině. Kromě přednáškových bloků a postgraduálních sekcí nabídne kongres již podesáté anglicky vedené Symposium on Advances in Molecular Hematology. Součástí OHD bude také XXI. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů.

Mezi přednášejícími se představí také teolog, přírodovědec a římskokatolický kněz Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky a humanitních studií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jeho příspěvek se zaměří na etické aspekty futilní léčby, která nepřináší zlepšení diagnózy, ani kvality života. „Nikdy nemluvíme o ukončení léčby, protože léčbu neukončujeme nikdy. Spíše měníme léčbu kurativní na léčbu paliativní. Futilní, tedy zbytečná nebo marná léčba, nastává v případě, kdy jsme například tentýž postup již několikrát zkusili, ovšem bez výsledku,“ zdůraznil Marek Vácha.

Den před zahájením kongresu se uskuteční v pořadí již druhý Pacientský den, který se letos ponese ve znamení 20. výročí transplantačního programu na olomoucké Hemato-onkologické klinice. Nabídne přednášky, autorské čtení, hudební vystoupení i setkání pacienta s jeho dárcem z Českého národního registru dárců kostní dřeně.

Olomoucké hematologické dny, jejichž zahájení letos symbolicky připadá na Světový den nádorů krve, se uskuteční ve dnech 28. – 30. května v prostorách NH Collection Olomouc Congress a Omega centrum Olomouc. Už po jednatřicáté je pořádá Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP, Nadace HAIMAOM a sekce onkologie České asociace sester. Program je k dispozici ZDE.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)