Teologická fakulta bude volit nové senátory

Ilustrační foto: Martin Višňa
Friday 9 October 2020, 8:30 – Text: Martin Višňa

Cyrilometodějskou teologickou fakultu čekají v listopadu volby, z nichž vzejde složení Akademického senátu CMTF UP pro funkční období 2021–2024. Návrhy kandidátů mohou akademici a studenti podávat do pondělí 19. října.

„Současný akademický senát ukončí svoji činnost v únoru příštího roku. Ten nově složený se v průběhu svého funkčního období bude muset vypořádat nejen s běžnou agendou, ale také s volbou nového děkana fakulty. Aktuální prioritou jsou nominace kandidátů. Chtěl bych proto vyzvat všechny členy akademické obce fakulty, aby se do procesu voleb zapojili,“ uvedl stávající předseda AS CMTF UP Jaroslav Franc.

Písemné návrhy kandidátů lze podávat do 19. října předsedkyni volební komise Agnieszce Zogata Kusz z katedry křesťanské sociální práce.

Samotná volba nových senátorů se pak uskuteční ve druhé polovině listopadu, a sice ve dvou fázích. Elektronicky se bude volit ve dnech 20.–26. listopadu, ve dnech 28. a 30. listopadu od 12 do 14 hodin pak bude pro klasické listinné hlasování otevřena volební místnost v takzvané rotundě v hlavní budově CMTF. „Doufáme, že voliči využijí zejména online formu hlasování a volby proběhnou bez komplikací i v případě zhoršení hygienické situace,“ dodal Jaroslav Franc.

Další podrobnosti k volbám jsou k dispozici na úřední desce CMTF.

Back