Teologická fakulta pořádá seminární sérii Trinitarian Ontologies & Relationality Research Seminars Series

Thursday 11 April 2024, 12:07 – Text: Lenka Peřinová

Představují vztahy propojení a vyjádření jim předcházejících, reálných skutečností? Nebo je naopak realita výsledkem funkčních vztahů, jak naznačují relační a strukturální ontologie v moderní analytické i kontinentální filozofii?

Tyto a další otázky si pokládá tříletý juniorský grant Trinitarian Ontologies: A New Philosophical Investigation into Trinitarian Relationality (2024–2026) pod vedením Mgr. et Mgr. Eduarda Fiedlera, Ph.D. Badatelský tým tvoří také Cyril Dunaj, Ph.D., Mgr. BcA. Dalimil Ševčík a Mgr. Petr Macek, Ph.D.

„Projekt odpovídá na hlubokou nejistotu, které dnes čelíme ve vztahu ke skutečnosti a která se týká povahy samotných vztahů. V našem projektu navrhujeme zkoumat tyto otázky prostřednictvím trinitární ontologie, nového způsobu chápání bytí jako daru trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha svatého,“ uvedl hlavní řešitel projektu dr. Eduard Fiedler.  

Trinitární ontologie navázala na teologickou metafyziku církevních otců (Řehoř z Nyssy, Augustin), některé návrhy teologů vrcholné scholastiky a renesančních nebo raně moderních autorů (Mikuláš Kusánský, Jan Amos Komenský). Ve své soudobé podobě vychází z kritické recepce německého idealismu, fenomenologie, personalismu či spekulativního tomismu. Ve 2. polovině 20. století začala být spojována s dílem německého filozofa, teologa a biskupa Klause Hemmerleho a podnítila širší badatelský zájem.

„V našem projektu tento zájem zaměříme na výzkum trinitárních ontologií ve smyslu jejich specifického přínosu k metafyzické tradici a budeme systematicky rozvíjet jejich jedinečné předpoklady. Ty spočívají především v radikální, ale podstatné vztahovosti, kterou by bylo možné chápat jako významnou příležitost pro dnešní filozofii a teologii,“ doplnil Fiedler.

Semináře, návštěva prof. Mátyáse Szalaye

Součástí projektu je také pravidelná série badatelských seminářů Trinitarian Ontologies & Relationality Research Seminars Series. Semináře se konají jednou za měsíc, vždy v pondělí odpoledne.

První lednový seminář byl spojen s návštěvou prof. Mátyáse Szalaye, který se tématy na pomezí filozofie a teologie zabývá. Mezi jeho odborné zájmy patří filozofická a teologická antropologie a politické filozofie. Řadu let byl ředitelem Filosofického institutu Edith Stein v Granadě, kde organizoval konference Beyond Secular Faith. Jejich cílem bylo promýšlet obnovu křesťanského myšlení ve světle zjevení uprostřed současného světa. Prof. Szálay na semináři projektového týmu představil svůj přístup k trinitárně ontologické problematice.

„Zaměřil se především na srovnání přístupu realistické fenomenologie a trinitární ontologie. Jako žák předního fenomenologického myslitele Josefa Seiferta vycházel z představení, ale i kritiky jeho díla. Do protikladu k Seifertově fenomenologii, v jejímž středu se nachází poznávající a uvažující subjekt, jenž přichází k poznání skutečnosti světa a jeho transcendentního ukotvení, položil trinitárně ontologickou perspektivu založenou primárně v síti vztahů předcházejících jakékoli naše poznání,“ přiblížil téma semináře dr. Eduard Fiedler.

Únorový badatelský seminář se týkal interpretace Manifestu trinitární ontologie z pera italského teologa Piera Cody (Cyril Dunaj) a březnový seminář tematizoval otázku, zda lze Boží lásku k člověku chápat jako odpověď na hodnotu (Martin Cajthaml).

Tématem dubnového semináře, přístupného zájemcům z řad akademiků i veřejnosti, bude Trinitarian Metaphysics and Charles Sanders Peirce's Semiotics (Anastasiia Bondarenko).

Uskuteční se v pondělí 15. dubna ve 14 hodin v seminární místnosti Katedry filozofie a patrologie (3.23). Zájemci o toto téma jsou srdečně zváni.

Konference, vědecké výstupy

Badatelský tým CMTF UP publikuje vědecké monografie a články v zahraničních oborových časopisech. Projekt představil také na Vědeckém stand-upu CMTF UP na podzim 2023. Ve spolupráci s domácími a zahraničními partnery plánuje uspořádat v druhé polovině roku 2025 na CMTF UP v Olomouci mezinárodní konferenci.

Zahraniční partneři:

Vědecký stand-up:

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/stand-up-priblizil-osobnost-maxe-josefa-metzgera-i-zkusenosti-s-borreliozou/


 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)