Teologická fakulta přivítá hosta z Ukrajinské katolické univerzity

Foto: archiv R. Fihase
Thursday 2 March 2023, 12:00 – Text: Martin Višňa

Na dvě přednášky Romana Fihase z Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově zve Cyrilometodějská teologická fakulta UP. Tématem první z nich bude v pondělí 6. března liturgická eschatologie Alexandra Schmemanna, ve čtvrtek 9. března pak promluví o ekumenické situaci na Ukrajině v době probíhající války.  

Roman Fihas je zástupcem ředitele Institutu ekumenických studií Ukrajinské teologické univerzity ve Lvově, vyučuje ekumenickou teologii a eklesiologii, je koordinátorem distančního studijního programu Ekumenická studia a jako řeckokatolický kněz působí i jako studentský kaplan.

„Jeho pozváním chceme dát našim studentům, případně i širší akademické obci příležitost rozšířit si obzory jednak v oblasti moderní ortodoxní teologie v případě přednášky o Alexandru Schmemannovi a jednak v oblasti praktického ekumenismu,“ uvedl Robert Svatoň z pořádající katedry systematické teologie CMTF UP.

„Máme upřímnou radost, že můžeme Romana Fihase přijmout jako hosta v době, kdy jsou jeho země a její lid trpce zkoušeny hrůzami války. I tímto způsobem bychom jej i jeho kolegy rádi ujistili o naší podpoře a duchovní blízkosti,“ dodal.

S Ukrajinskou katolickou univerzitou ve Lvově olomoucká teologická fakulta spolupracuje již řadu let, především v oblasti výměnných pobytů. Členové Institutu ekumenických studií, kde Roman Fihas působí, se mimo jiné podíleli na organizaci mezinárodního sympozia ke 100. výročí konání velehradských unionistických sjezdů, akademici a duchovní lvovské univerzity bývají hosty fakultních konferencí či diskuzí. Olomoučtí studenti se zase například účastní pravidelných letních online kurzů, které se zaměřují na propojení ekumenismu a sociální oblasti.

Přednášky Romana Fihase na CMTF UP:

6. března od 11:30 v učebně UN-U09

Liturgická eschatologie P. Alexandra Schmemanna

Profesor Alexander Schmemann byl jednou z nejvýznamnějších postav pravoslavné exilové teologie 20. století. Místem teologického poznání pro něj byla především liturgie, v níž Bůh zjevuje své tajemství a svůj záměr se stvořením. Tato přednáška se zaměří na liturgický rozměr teologického učení o posledních věcech člověka a světa, eschatologii.

9. března od 8:00, učebna UN-KSV

Ekumenická situace na Ukrajině během rusko-ukrajinské války

Jan Pavel II. před lety nazval Ukrajinu laboratoří ekumenismu, protože je místem, kde se po staletí setkávaly různé tradice křesťanského Západu a Východu. Již rok je život obyvatel této země dramaticky ovlivňován vojenským konfliktem s Ruskem. Tato přednáška se pokusí ukázat, jak se tato bolestná skutečnost odráží ve vztazích mezi křesťany různých církví.

Přednášky budou vedeny v angličtině.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)