Teologická fakulta zve na přednášku o etických otázkách prenatální diagnostiky

Repro: Žurnál UP
monday 17. october 2016, 7:30 – Text: Velena Mazochová

Poradenství a doprovázení při prenatální diagnostice bude tématem přednášky rakouské expertky na etické otázky rodiny z Katolické teologické fakulty Vídeňské univerzity Sigrid Müllerové. Jako host katedry systematické teologie se studentům, akademikům i zájemcům z širší veřejnosti představí 20. října.

Zvolené téma vychází z odborných poznatků teorie i praxe rodinného systémového poradenství, kterému se Sigrid Müllerová dlouhodobě věnuje ve své vědecko-výzkumné práci.  Zahrnuje řadu etických otázek spojených s metodami a postupy využívanými k diagnostice ještě nenarozeného lidského jedince.

„Může společnost používat tyto metody k tomu, aby našla děti s určitým postižením, například Downovým syndromem, a zabránila jejich narození? A jak je to v případě, kdy jsou testy schopné upozornit jen na zvýšenou míru rizika? Je pro matku dobré, aby takové informace dostala, nebo ji to spíše stresuje?,“ přiblížil některá aktuální dilemata Dominik Opatrný, odborný asistent katedry systematické teologie. Jak zdůraznil, přednáška je určena široké veřejnosti. „Zveme členy akademické obce Univerzity Palackého i všechny další zájemce, ať už se jedná o zdravotníky nebo ty, kdo právě řeší otázku, jakou prenatální diagnostiku podstupovat,“ doplnil Dominik Opatrný.

Profesorka morální teologie a děkanka Katolické teologické fakulty Vídeňské univerzity Sigrid Müllerová spolupracuje s olomouckou teologickou fakultou v rámci středoevropského výměnného programu CEEPUS zaměřeného na regionální univerzitní spolupráci (Central European Exchange Programme for University Studies). „Na téma prenatální diagnostiky organizovala například v roce 2013 vídeňské setkání středoevropských křesťanských bioetiků. Loni nás povzbudila, abychom uspořádali letní školu bioetiky na téma ´Neplodnost jako výzva´ a letos na tuto školu sama přijede,“ uvedl Dominik Opatrný.

Spolupráce v síti CEEPUS umožňuje katedře organizovat výměnné pobyty zahraničních odborníků pravidelně. „V minulém akademickém roce jsme tak mohli přivítat profesora Piotra Mirciniece z polské Opole, který zaujal především svou přednáškou o statusu mrtvého těla. Další hosté jsou v jednání,“ ujistil Dominik Opatrný.

Přednáška Poradenství a doprovázení při prenatální diagnostice se uskuteční ve čtvrtek 20. října v 10:10 hodin v učebně U11 budovy teologické fakulty v Univerzitní ulici. Tlumočení z němčiny je zajištěno.

Back