Teologie online. Univerzita Palackého jako první v ČR nabízí možnost získání titulu z obýváku

Ilustrační foto: CMTF UP
Thursday 17 September 2020, 14:06 – Text: (red)

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého otevírá nový studijní program. Tříletou bakalářskou teologii je od nynějška možné studovat online. Jde o první vysokoškolské studium v Česku, které lze kompletně absolvovat na dálku. Hlásit se do nově akreditovaného programu mohou zájemci až do 19. října 2020.

„Přednášky, semináře, zkoušky. Vše je možné ‚navštěvovat‘ na olomoucké univerzitě, aniž by sem posluchači museli fyzicky jezdit. Totéž se ale týká vyučujících. Můžeme si tak dovolit spolupracovat s kapacitami po celém světě,“ říká děkan teologické fakulty Peter Tavel.

Jeden příklad za všechny? Profesor Lubomír Žák žije a vyučuje na univerzitě v Římě. Teologii ale bude učit také na Univerzitě Palackého. Online. Je jedno, jestli své konzultace povede z „věčného města“ nebo třeba z New Yorku. „Na druhou stranu: nepřijet během studia do Olomouce by byla škoda. Proto umožníme zájemcům i osobní účast na některých interaktivních seminářích,“ dodává garantka nového studijního programu Gabriela Ivana Vlková.

Vlastním tempem, ale odpovědně

Hlavním benefitem studia je fakt, že si každý může čas věnovaný studiu organizovat podle svého. To ale neznamená, že kurz nemá jasnou strukturu s přesnými podmínkami a pravidly. „Dokonce bych řekla, že online studium je náročnější než obvyklá forma. Je zde jiná logika vzdělávání vyžadující vysokou míru sebedisciplíny,“ upozorňuje Gabriela Vlková. Výukové moduly obsahují pevné „kontrolní body“, například ve formě testů, kde si studenti ověřují, co se v daném předmětu naučili. Každý předmět se ukončuje zápočtem nebo zkouškou na dálku.

Stovky videí a úloh, odkudkoliv na světě

Velkou část obsahu si zapsaní studenti mohou kdykoliv projít ve formě videopřednášek. Jednou za týden ale tvůrci kurzu naplánovali živý webinář. Ten je blízko standardní výuce včetně možnosti diskutovat o probíraných tématech. Jednotliví vyučující budou mít vypsané online konzultační hodiny. Kontakt mezi vyučujícím a studentem tak bude virtuální, ale zároveň zůstane osobní.

Program umožňuje kromě studia po síti také účast na tzv. hybridních seminářích. Jednou za semestr se v Olomouci uskuteční výuka, u níž se počítá s osobní účastí studentů. Ale pouze za předpokladu, že se osobně účastnit chtějí. Fyzická přítomnost totiž není podmínkou. Také tento seminář bude živě přenášený online.

Teologie dnes

Tříletý studijní program nabídne studentům kompletní filozofický a teologický základ. Cílem je přivést posluchače k systematické reflexi nejrůznějších životních zkušeností. „Absolvent by (si) měl umět odpovědět na celou řadu otázek také v perspektivě dialogu s lidmi různých kultur a hodnotového zaměření,“ dodává Vlková.

Kompletní bakalářský kurz teologie je připravený v e-learningovém prostředí. Jiný srovnatelný online kurz v Česku není. Aktuálně je teologie nabízena v českém jazyce. Uvažuje se také o akreditaci navazujícího magisterského studia a anglické podobě programu.

Zájemci o studium mohou podávat přihlášky až do 19. října 2020. V letošním roce budou přijati uchazeči, kteří splňují podmínky přijetí na vysokou školu a podají přihlášku.

Další informace jsou k dispozici na www.teologieonline.cz.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)