THE World University Rankings: UP patří mezi 3 nejlepší vysoké školy v ČR

Zbrojnice UP.
Foto: Vojtěch Duda
Thursday 4 October 2018, 8:00 – Text: Michaela Janáková

Univerzita Palackého obhájila své loňské postavení v prestižním žebříčku světových univerzit THE World University Rankings, když v nejnovějším hodnocení pro rok 2019 obsadila již potřetí za sebou 601. až 800. pozici. V této kategorii se umístila spolu s brněnskou Masarykovou univerzitou, která si ale oproti loňskému roku pohoršila. Lépe si z tuzemských univerzit vedla pouze Univerzita Karlova (401.-500. místo).

Olomoucká univerzita upevnila své postavení na tuzemské vysokoškolské scéně, když z pěti nejlépe hodnocených českých univerzit pouze ona a Univerzita Karlova v Praze udržely svou pozici z loňského žebříčku. Brněnská Masarykova univerzita oproti loňsku klesla z 501.-600. místa na 601.-800. pozici a pražské VŠCHT a ČVUT se v hodnocení propadly dokonce o 200. míst.

Tradičně velmi dobře si olomoucká univerzita stojí v citacích, kde dosahuje skóre 42,5. Z tuzemských univerzit lepší výsledek v této oblasti zaznamenala pouze Univerzita Karlova (55,9). Za olomouckým vysokoškolským učením se na třetím místě pohybuje Masarykova univerzita se skóre 34,6, zbylé české univerzity nedosáhly na hranici třicítky.

„Jsem nesmírně potěšen, že mezinárodní žebříčky jasně naznačují správnost kurzu, který Univerzita Palackého nastoupila. Skutečnost, že UP v rámci České republiky patří mezi trojici elitních univerzit, je zavazující a dík patří všem zaměstnancům a studentům,“ uvedl ke zveřejněným výsledkům Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého. Doplnil přitom, že by nicméně rád UP posunul ještě výše: „Naše ambice musí mířit mnohem výše, protože potřebujeme vyšší míru konkurenceschopnosti ve vztahu k předním univerzitám světa.  S plnou odpovědností říkám, že dosažení tohoto cíle bude vyžadovat vnitřní reformy, které nemusí být vždy úplně příjemné a které nutně potřebují jistou velkorysost a ochotu ke konsenzu od všech zúčastněných stran.“

 

THE World University Rankings sledované indikátory dělí do pěti oblastí: mezinárodní prostředí, citace, výuka, výzkum a spolupráce s průmyslem. Z nich se co do pořadí olomoucká univerzita nejvýše umístila v kategorii mezinárodního prostředí, a to na 395. pozici, kde při skóre 57,1 zaostává pouze o 0,3 bodu za nejstarší pražskou univerzitou.

„Hodnocení vysokých škol v rámci mezinárodního žebříčku THE patří v celosvětovém měřítku k nejuznávanějším, proto nás opětovné umístění právě zde těší. Výsledky jsou pro nás ale zároveň cennou zpětnou vazbu v tom, jak hledat příležitosti ke zlepšování a dalšímu zvyšování kvality hlavních činností na UP,“ uvedla ke zveřejněným výsledkům Hana Marešová, prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UP. „K pozitivním trendům UP patří v této chvíli zejména náš výsledek v mezinárodním aspektu či spolupráci s průmyslem, kde jsme dosáhli obdobných, v případě spolupráce s průmyslem i lepších výsledků než nejlépe hodnocená Univerzita Karlova.  Při porovnávání výsledků s ostatními univerzitami se můžeme inspirovat příklady dobré praxe a přenést ty nejlepší zkušenosti tak, aby se UP stala ještě atraktivnějším místem pro studium nejen pro české, ale i zahraniční studenty,“ dodala.

Žebříček, který patří mezi tři nejuznávanější globální žebříčky univerzit a vysokoškolských vzdělávacích institucí, vydává od roku 2010 britský list Times Higher Education. Česká republika měla letos mezi tisícovkou nejlepších univerzit 14 zástupců, sousední Slovensko tři a Polsko dvanáct. První místo žebříčku obsadila stejně jako loni Oxfordská univerzita následována Univerzitou v Cambridge.  Podrobné informace najdete zde.

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)