Tři desítky dětí se na týden staly součástí světa plného kouzel

Fotogalerie: CCV PdF UP
Monday 25 July 2022, 14:14

Pod garancí Centra celoživotního vzdělávání a ve spolupráci s pedagogy a studenty Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty UP se uskutečnil šestý ročník příměstského tábora pro děti ve věku od šesti do jedenácti let, tentokrát pod názvem Encanto – svět plný kouzel.

Vedoucí tábora se nechaly inspirovat animovaným filmem Encanto. Pozvaly dvaatřicet dětí na místo, kde žije rodina Madrigalových, jejíž členové jsou obdařeni zvláštními dary. Každý den se dětem poodkryl kousek příběhu, který málem skončil naprostou zkázou Encanta. Díky smíření v rodině a velkému nasazení malých táborníků však nakonec dopadl dobře. Encanto bylo zachráněno a společně všichni došli k poznání, že největší bohatství je v lidech a jejich vzájemných vztazích, nikoliv pouze v tom, co dokážeme jako jednotlivci.

Tento příměstský tábor je typický tím, že se neorientuje primárně na jednu oblast vzdělávání, ale nabízí dětem různorodé, rozmanitě zaměřené aktivity s důrazem na spolupráci, komunikaci a rozvoj dalších klíčových kompetencí.

Během celého týdne tak dochází na pohybově zaměřené aktivity, tvořivé činnosti, úkoly vyžadující logické myšlení i činnosti směřující k rozvoji paměti nebo třeba smyslového vnímání. Všemi aktivitami se jako červená nit vine záměr stavět před děti převážně takové výzvy, v nichž neobstojí jako jednotlivci, ale jedině tak, že mezi sebou budou spolupracovat a vzájemně se podporovat.

Program tábora se opírá o silný příběh, do kterého děti přímo vstupují prostřednictvím scének hraných instruktory v kostýmech jednotlivých postav příběhu. Na scénky pak navazují herní i neherní aktivity, v nichž se děti samy stávají aktéry příběhu a plní různá zadání a výzvy, díky nimž se příběh posouvá dál. Tato podoba realizace táborového programu je pro děti velmi motivující.

Každé dítě na táboře zažije jeden nebo více momentů, kdy trochu více vystoupí ze své komfortní zóny, protože stojí před výzvou, která mu na začátku připadá skoro nad jeho síly. Pro řadu dětí je to třeba celodenní pěší výlet do přírody za městem. Nebo společné přespání, které je sice dobrovolné, ale většina dětí se ho účastní a pro některé mladší děti je to vůbec první noc strávená mimo domov. Tyto aktivity, které vyžadují od dětí určité nasazení, vytrvalost či odvahu, posilují při úspěšném zvládnutí sebevědomí dítěte. Úkolem pedagoga není dítě ochraňovat v jeho pohodlí, ale podpořit je, aby z pohodlí vystoupilo, výzvu zvládlo a naučilo se něco nového. Když v takové situaci při dítěti stojíme a jsme mu oporou, dokáže více, než si samo myslí. Tato teze je jedním ze základních principů zážitkové pedagogiky.

Velmi důležitým aspektem táborového programu je pobyt venku, naopak v budově Pedagogické fakulty UP jsou děti jen velmi málo. Nedílnou součástí každého dne je také čas strávený neřízenými aktivitami, které vychází z nápadů a svobodné inciativy dětí a které jsou pro rozvoj osobnosti dítěte a vztahů ve skupině stejně významné jako aktivity řízené. Díky možnosti zapojit do realizace tábora studenty fakulty a spřátelené středoškoláky je tým vedoucích poměrně početný, což umožňuje věnovat se individuálně každému dítěti.

Tábor skončil a vedoucí vyhodnocují, co se podařilo a co méně, co v příštím roce dále rozvíjet a v čem udělat změny. A jaké bude téma nadcházejícího tábora, do jakého světa děti na dalších pět dní vstoupí? To zatím nikdo neví. Nechejme se překvapit.

Mgr. Pavla Vyhnálková, PhD., Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)