Týden s evropským právem nabídne pět zajímavých osobností

Jedním z hostů bude generální advokát Soudního dvora EU Michal Bobek.
Foto: Eva Hrudníková
Monday 31 October 2016, 7:30 – Text: Eva Hrudníková

Týden s evropským právem. Tak by se daly nazvat první listopadové dny na Právnické fakultě Univerzity Palackého. Besedovat nebo zorganizovat workshop přijede celkem pět zajímavých osobností, expertů na evropské právo. Akce jsou určené nejen studentům a doktorandům, ale i zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Týden s evropským právem odstartuje dnes přednáškou Jana M. Passera, soudce Tribunálu Soudního dvora EU. „Jan Passer se zamyslí nad tím, nakolik Evropská unie, její právo a institucionální rámec ovlivnily české správní soudy, zejména Nejvyšší správní soud, a naopak. Mluvit se bude také o reformě Tribunálu,“ naznačil Václav Stehlík, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva.

Ve středu pak do Olomouce dorazí Nellie Munin, bývalá ministryně hospodářství v izraelské misi do EU. Izraelská profesorka si připravila přednášku a současně i workshop na téma The EU between the Five Presidents Report and the Brexit. O den později bude Michal Bobek, generální advokát Soudního dvora EU, na workshopu spolu s doktorandy hledat odpovědi na otázku Jak a co zkoumat dnes v evropském právu.

Rok s Jean Monnet Chair

Všechny akce jsou pořádány jako součást projektu Jean Monnet Chair při katedře mezinárodního a evropského práva, přednáška soudce Passera navíc ve spolupráci s katedrou správního práva a práva finančního. Tým z právnické fakulty vedený Václavem Stehlíkem získal před rokem na projekt tříletý grant od Evropské komise. „Přednášky zajímavých externistů jsou asi naší nejviditelnější aktivitou. Ale je to jen část naší práce,“ řekl Václav Stehlík.  Vzpomněl, že v loňském akademickém roce prezentovali své názory a zkušenosti z praxe na právnické fakultě například europoslanec Pavel Svoboda, skupina přednášejících z Nejvyššího soudu pod vedením Aleše Pavla nebo Veronika Židlíková a Josef Stehlík, právníci z odboru azylové a migrační politiky na ministerstvu vnitra.

Prestižní grant Jean Monnet Chair umožňuje fakultě také inovaci stávajících předmětů a zavádění nových. „Nově jsme připravili a odučili kurz Evropské sociální právo. Pro nadcházející letní semestr chystáme další volitelné předměty – Evropské migrační právo a Evropské právo veřejných zakázek,“ vyjmenoval Stehlík. V prvním roce projektu také vzniklo praktikum Práva Evropské unie, vyšel studentský sborník Studie z práv vnějších vztahů a dokončuje se výstup ze studentské soutěže středoevropského moot courtu z evropského práva.

Kulatý stůl s europoslanci

Týden s evropským právem nebude na fakultě jen v režii projektu Jean Monnet Chair. Na úterý chystá speciální kulatý stůl Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva při UP. Pozvání pořadatelů přijali hned dva europoslanci – Pavel Telička a Pavel Svoboda. „Diskutovat se bude o aktuálních otázkách a budoucnosti Evropské unie,“ uvedla Naděžda Šišková, vedoucí prestižního Jean Monnet Centre of Excellence a moderátorka setkání.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)