Univerzita má novou soutěž pro vysokoškolské pedagogy působící na UP o nejlepšího učitele

Ilustrační foto: Freepik.com
Monday 3 June 2024, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Univerzita Palackého bude oceňovat nejlepší vyučující. Studenti a studentky mohou letos poprvé nominovat své oblíbené pedagogy a pedagožky do soutěže Teaching Awards UP. Podobná celouniverzitní soutěž s jednotnými kritérii zatím UP chyběla. Ceny vítězům dvou kategorií – seniorní a juniorní – budou předány slavnostně v Akademickém týdnu UP na začátku příštího roku.

V současné době probíhají na UP soutěže, v nichž se oceňují vyučující, pouze na některých fakultách. Každá má přitom vlastní pravidla, kritéria, předmět a způsoby nominace i hodnocení. „Univerzita Palackého dlouhodobě pracuje na zkvalitňování edukačního procesu podporou dalšího vzdělávání akademických i ostatních pracovníků a definováním své strategie kvality vzdělávání. Celouniverzitní volba nejlepšího učitele může být pro univerzitu důležitá z hlediska zapojení do národních a mezinárodních soutěží a spolupráce a zároveň může podpořit vývoj a inovace ve výuce, resp. šíření dobré praxe,“ uvedl Vít Zouhar, prorektor pro studium.

Soutěž, která se bude konat každý akademický rok, je rozdělena do několika kol. První a nejdůležitější právě odstartovalo a potrvá až do října, dokdy mohou studenti hlasovat pro nejlepšího učitele. Prakticky to znamená, že vyberou ze seznamu všech vyučujících na UP jméno příslušného pedagoga nebo pedagožky, kterého chtějí nominovat. Každý může vybrat jen jednoho. K hlasování využijí univerzitní systém na evaluace. Tam také najdou pět kritérií, podle kterých se mohou rozhodovat. Patří mezi ně např. to, jestli je učitel expertem ve svém oboru, zvládá nové technologie a pomůcky a využívá je ve výuce nebo dává studentům zpětnou vazbu, která jim pomáhá v jejich odborném růstu.

Nominovaní budou rozděleni podle délky praxe na kandidáty pro Teaching Junior Award (vyučující s praxí do 5 let) a Teaching Senior Award (s praxí nad 5 let). „Pro každou kategorii bude vybráno maximálně 5 navržených s nejvyšším počtem hlasů. Na konci letošního roku tito finalisté vystoupí na zasedání Pedagogické komise UP, kde se představí krátkou prezentací a předtočeným videem z výuky. Porota složená z akademiků a studentů UP pak vybere jednoho vítěze za každou kategorii,“ vysvětlila Klára Tesaříková Čermáková, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce UP, které je garantem soutěže.

Vyhlášení vítězů se uskuteční během Akademického týdne UP jako součást slavnostního předávání Cen rektora UP. Nejlepší vyučující z každé kategorie získá finanční odměnu 20 tisíc korun.

Zavedení každoročního procesu oceňování vynikající vzdělávací činnosti je součástí Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022–2025. Průběh soutěže mohou zájemci sledovat na webových stránkách oddělení dalšího vzdělávání a informovat o soutěži budou i univerzitní média.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)