Univerzita má tři nové emeritní profesory, jedenáct docentů a sedmdesát sedm doktorů

Univerzita Palackého má nové doktory, docenty i emeritní profesory.
Fotogalerie: Milada Hronová, Martina Šaradínová
Saturday 10 December 2016, 7:55 – Text: Milada Hronová, Martina Šaradínová

V aule právnické fakulty včera promovalo sedmdesát sedm absolventů doktorských studijních programů. Jedenáct docentů obdrželo jmenovací dekrety a Jiří Černý, Pavel Marek a Pavel Peč převzali práva emeritních profesorů.

Práva emeritního profesora jako výraz uznání odborných a lidských kvalit převzal nejprve romanista Jiří Černý, který dvacet let stál v čele katedry romanistiky a který mimo jiné získal i španělský královský řád Isabely Katolické. Jako druhý z rukou rektora emeritní profesuru obdržel historik Pavel Marek, který je v současné době nejvíce publikujícím akademickým pracovníkem FF UP. Oba budou i nadále působit na filozofické fakultě. Do společnosti emeritních profesorů UP vstoupil i Pavel Peč, který se zasloužil o rozvoj olomoucké biochemie. V roce 1996 založil katedru biochemie, poté byl deset let jejím vedoucím.

„Je to velice pěkné, fakulta mě zřejmě navrhla, že si mě váží a mají mě rádi. Ostatně na ní působím od roku 1964, prošel jsem všemi pozicemi od asistenta až po profesora. Titul emeritního profesora pokládám za vyústění své kariéry. S katedrou biochemie jsem stále v kontaktu, chodím tam několikrát týdně,“ řekl Pavel Peč, který si cení přízně nejen kolegů, ale i studentů. „U příležitosti oslav dvaceti let katedry jsem od nich dostal také velmi významné ocenění – medaili s nápisem Otec biochemie,“ prozradil s úsměvem nově jmenovaný emeritní profesor, který i nadále bude působit na přírodovědecké fakultě. Pro všechny emeritní profesory je předání dekretu i výzvou k další spolupráci.

Rektoři Univerzity Palackého přiznávají práva emeritního profesora od roku 2004. Univerzita tak neztrácí kontakt s lidmi, jejichž renomé šíří dobré jméno školy. Dekrety emeritního profesora už převzalo 49 významných osobností.

Šest fakult univerzity včera slavnostně dekorovalo i své absolventy doktorských studijních programů. Početně nejsilněji byly zastoupeny lékařská fakulta s fakultou filozofickou. Lékařská předala 23, filozofická 22 dekretů. Za všechny hovořil Oldřich Břenek, držitel doktorského dekretu v oboru Německý jazyk. Ve své řeči děkoval nejen rodinám, které jim po celou dobu studia trpělivě vytvářely potřebné zázemí, ale i školitelům a školitelkám, kteří se z doktorandů snažili vychovat vědecké pracovníky.  

Vedení čtyř fakult společně s vedením univerzity poté předalo dekrety jedenácti docentům. Rektor Jaroslav Miller ocenil jejich úsilí o dosažení vědecky obhajitelných výsledků, které obstály jak v kritickém hodnocení oponentů, členů komisí, oborových rad, tak recenzentů ve vědeckých časopisech.

„Stále se setkávám s tím, že v části společnosti přežívá klišé vědce jako bytosti odtržené od reality. Takový obraz sice budí úsměv, zároveň v něm však cítím něco společensky znepokojivého. Ukazuje totiž, že nejsme lidem schopni vysvětlit užitečnost naší práce. A proto se nám i těžko obhajují veřejné finanční investice do našeho často náročného výzkumu,“ řekl Jaroslav Miller. Podle něj by se dnes každý ze současných vědců měl věnovat i popularizaci vědy, stejně tak by se vědci i akademici měli aktivně projevovat ve veřejném prostoru a vyjadřovat se ke společenským otázkám doby. „Obracím se na vás, čerstvě jmenované docenty a doktory, snažte se být excelentními vědci, skvělými popularizátory vědy, ale zároveň dobrými i aktivními občany této země,“ dodal rektor UP Jaroslav Miller.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)