Univerzita nabízí zaměstnancům vzdělávání v nových online kurzech

Ilustrační foto: Freepik.com
Monday 20 November 2023, 11:00 – Text: Ivana Pustějovská

Získat nové dovednosti a znalosti, které pomohou při práci na univerzitě, a přitom si čas a místo vzdělávání zvolit podle svých možností. Tak jednoduše lze vysvětlit zkratku COOC čili Corporate Open Online Course, které pro zaměstnance UP připravilo oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce. Na výběr je například online kurz prezentačních dovedností či využití IT nástrojů ve výuce i mimo ni.

Cílem vytvořených COOC kurzů je zjednodušit přístupnost vzdělávacích programů tak, aby nebyly vázané na čas a místo a zájemci se mohli vzdělávat online i mimo prostředí univerzity. Určeny jsou pro všechny – stávající zaměstnance, nově příchozí akademiky i pro THP.

„V rámci Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022–2025 směřuje oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce svou pozornost zejména ke zvyšování pedagogických kompetencí, osobnostnímu a profesnímu rozvoji a rozšiřování specifických znalostí,“ vysvětlila Klára Tesaříková Čermáková, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce.

Jak dodala, obecně známým pojmem jsou MOOC kurzy (Massive Open Online Course). Ty ale bývají určeny pro širokou veřejnost. „My se zaměřujeme na vzdělávání v rámci univerzity, a proto jsme zvolili COOC, což jsou kurzy otevřené pouze zaměstnancům konkrétní instituce. Účastníci se do nich na UP přihlašují prostřednictvím Portálu Celoživotního vzdělávání UP a posléze pracují v online prostředí LMS Moodle. Obsah jsme připravili ve spolupráci s kolegy z Audiovizuální produkce UP,“ doplnila Klára Tesaříková Čermáková.

Kurz vždy zahrnuje úvodní slovo prorektora pro studium Víta Zouhara, anotaci, medailonek lektora, šest videí v délce cca 15–20 minut, prezentaci a další doplňující materiály ke studiu. Sledovat je možné jednotlivé tematické bloky podle individuálních časových možností.

„Aktuálně je k dispozici pět kurzů, do kterých je možné se přihlásit do 30. listopadu. V následujícím roce plánujeme nabídku rozšiřovat,“ řekla Klára Tesaříková Čermáková.

Aktuální nabídka kurzů

Jak si připravit efektivní plán hodiny

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D., PF UP

Projektování kurikula

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., MUNI, lektor kurzů CŽV

Komunikace a prezentační dovednosti

Mgr. David Kryštof, Ph.D., absolvent FF UP, lektor kurzů CŽV

IT nástroje ve výuce i mimo ni

Mgr. Tomáš Dragon, PdF UP

Jak posilovat svou odolnost v čase změn

Mgr. Blažena Mačáková, lektorka kurzů CŽV

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)