Univerzita Palackého nabízí psychologickou pomoc i lidem v uzavřených oblastech

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Wednesday 18 March 2020, 10:56 – Text: (red)

Desítky tisíc obyvatel Litovle, Uničova, Červenky a dalších okolních vesnic už několik dní žijí odříznuty od okolního světa. V rámci preventivních opatření proti šíření nákazy Covid-19 o jejich dočasné karanténě rozhodla Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje. Univerzita Palackého v Olomouci nyní těmto lidem nabízí psychologickou i duchovní pomoc.

Online psychologickou poradnu v souvislosti s aktuální situací kolem pandemie koronaviru spustili před pár dny studenti vyšších ročníků katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Jejich služby jsou přitom dostupné i široké veřejnosti. Obyvatelé z uzavřených oblastí, na které doléhá nezvyklý psychický tlak a pociťují tíseň v souvislosti s nastalou situací, proto mohou služeb této poradny využít, a to buď na e-mailu up.intervence@gmail.com či na Skype (UP Intervence). Dobrovolníci s ukončeným výcvikem v krizové intervenci jsou dostupní denně od 8:00 do půlnoci. Služba je přitom dostupná i v angličtině. Podrobnosti najdete na speciálních stránkách univerzity.

Psychoterapeutickou a duchovní pomoc nabízí obyvatelům také Cyrilometodějská teologická fakulta UP a Arcibiskupství olomoucké. Obyvatelům, kteří se v souvislosti s nucenou karanténou dostali do psychické nepohody a jejich míra z obav a úzkostí přesahuje únosnou mez, nabízí odborníci duchovní podporu, povzbuzení a bezpečný prostor. K dispozici jsou odborníci několika oborů, kontakty najdete zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)