Univerzita Palackého nabízí studijní novinky. Podat přihlášku lze do poloviny března

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Tuesday 21 February 2023, 8:00 – Text: Tomáš Krejčiřík

Univerzita Palackého každoročně inovuje studijní nabídku a otevírá pro zájemce a zájemkyně o studium nové studijní programy zohledňující aktuální požadavky trhu práce a moderní trendy. Stejně tomu je i v případě přijímacího řízení do dalšího akademického roku, kdy nové studijní programy představila pedagogická, filozofická nebo přírodovědecká fakulta. Podat e-přihlášku na většinu studijních programů osmi fakult olomoucké univerzity lze ještě do 15. března, cena za přihlášku činí 690 korun. 

Pedagogická fakulta UP zcela nově nabízí studijní programy zaměřené na speciální pedagogiku, konkrétně bakalářské programy Speciální pedagogika se zaměřením na pedagogické asistentstvíSpeciální pedagogika se zaměřením na expresivní přístupy nebo Speciální pedagogika se zaměřením na rozvoj zrakových funkcí či navazující magisterský program Speciální pedagogika – poradenství. Novinkou je i navazující magisterský program Dramaterapie a bakalářský program Učitelství pro mateřské školy.

Filozofická fakulta UP má v nabídce nový bakalářský obor Korejština pro hospodářskou praxi. „Při studiu bude důraz na praktickou znalost korejského jazyka doplněnou o kurzy týkající se korejské kultury, historie, společnosti či ekonomické geografie. Student může absolvovat kromě překladatelských, tlumočnických či přípravných kurzů také specializované kurzy obchodní korejštiny či korejštiny pro cestovní ruch,“ uvedl garant studijního programu Andreas Schirmer z katedry asijských studií. Od února se pak dá hlásit také na nově akreditované studijní programy s profesním zaměřením, konkrétně jde o bakalářské programy Angličtina pro tlumočení a překlad, Dějiny umění a památková péče a navazující magisterský program Archeologie pro praxi. Tyto mají povinné praxe: v bakalářském studiu jde o 12 týdnů, v navazujícím magisterském o 6 týdnů praxe.

Jednu studijní novinku má také Přírodovědecká fakulta UP, v katalogu studijních programů byl nově přidán navazující magisterský obor Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Experimentální biologie.

Právnická fakulta nově umožnila přihlášení na nový doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo. Přihlášku bude možné podat od 18. května do 18. června.

Přehled oborů najdou zájemci v katalogu studijních programů a také na speciálním webu Univerzitní město s kompletním informačním servisem o studiu. Na většinu programů bakalářského, navazujícího či magisterského studia se dá podat e-přihláška do poloviny března, některé v nabídce například teologické fakulty mají deadline i později. Na doktorské programy se dá přihlásit do konce dubna či až do konce června, na cizojazyčné do konce srpna.

UP je druhou nejstarší univerzitou v ČR a patří mezi nejlépe hodnocené české vysoké školy ve světových žebříčcích. Nabízí přes 900 kombinací studijních programů, které na osmi fakultách studuje 23 tisíc studentů a studentek. Těm studium zpříjemňuje i moderní UPlikace. Každoročně si na UP podá e-přihlášku přes 22 tisíc uchazečů.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)