Univerzita Palackého otevře několik oborových novinek

Ilustrační foto: Milada Hronová
Friday 13 January 2017, 7:10 – Text: Milada Hronová

V akademickém roce 2017/2018 nabídne Univerzita Palackého v Olomouci (UP) svým uchazečům několik nových oborů. S novinkami přichází fakulta zdravotnických věd, filozofická, přírodovědecká i fakulta tělesné kultury. Posledně dvě jmenované nabídnou zájemcům nové varianty studia navazujících oborů v angličtině. Přihlášku je možné podat do konce února.

Každoročně nabízí osm fakult UP stovky studijních programů a možných oborových kombinací. Je možné studovat v prezenční, kombinované formě, jeden i více oborů zároveň, a to i mezi různými fakultami. Pro stávající maturanty i pro ty, kteří již absolvovali bakalářské studium, univerzita připravila několik novinek.

Televizní a rozhlasová studia

Filozofická fakulta nabízí nově Televizní a rozhlasová studia. Přijme 20 studentů, kteří by se v budoucnu mohli uplatnit mimo jiné jako dramaturgové, tiskoví mluvčí, redaktoři, producenti nebo distributoři, také jako nákupčí zahraničních pořadů či lokační manažeři. Mohou najít práci i v kinech a divadlech nebo ve státní správě – fondech podporujících kulturu. Podle Jakuba Kordy, vedoucího katedry divadelních a filmových studií, jde o obor, který v České republice nemá obdoby. Při přijímacích zkouškách bude rozhodovat především motivace uchazečů. „Film, divadlo i TV nejsou nijak ukotveny ve studijních plánech gymnázií i odborných středních škol. Jde nám tedy především o zapálené studenty, kteří dlouhodobě projevují hlubší zájem o audiovizuální kulturu či divadlo. Proto se vedle testu předpokladů ke studiu budeme soustředit především na pohovor, při kterém se zájemci promluvíme o jejich preferencích, filmech, seriálech či představeních z jimi sestaveného seznamu,“ řekl Jakub Korda, který je zároveň i garantem oboru. Zdůraznil přitom, že absolventi katedry měli i v předchozích letech už při studiu jedinečnou možnost získat řadu zkušeností na festivalech a organizacích, jakými jsou AFO, PAF, Divadelní Flora, Pastiche Filmz či UPair. „Po absolutoriu se s nimi pak často potkáváme v barrandovských ateliérech, v českých televizních či rozhlasových stanicích, v řadě divadel, ve Státním fondu kinematografie, píší scénáře televizních seriálů, figurují ve všech významnějších filmových festivalech,“ dodal. Katedra divadelních a filmových studií i letos nabídne svým uchazečům přípravný kurz.

Řízení vzdělávacích institucí

Zcela nově nabídne filozofická fakulta i bakalářský studijní obor Řízení vzdělávacích institucí. Jde o jednooborové bakalářské kombinované studium, jehož absolvent najde uplatnění na různých úrovních a pozicích řízení vzdělávacího systému, ve vzdělávacích institucích samých i v soukromé vzdělavatelské sféře. Ke studiu tohoto oboru přijme filozofická fakulta 30 uchazečů, jimž se v po absolutoriu nabídne i možnost pokračovat ve studiu, a to zejména v rámci navazujícího magisterského oboru Andragogika.

Zdravotnický záchranář

Svou nabídku studijních možností rozšiřuje i fakulta zdravotnických věd, která přijme 30 zájemců do nového bakalářského oboru Zdravotnický záchranář. Absolventi tohoto tříletého studia se uplatní na úsecích přednemocniční, neodkladné a anesteziologicko‑resuscitační péče i v akutním příjmu. Působit mohou u zdravotní záchranné služby, v urgentním přijmu i v týmech horské služby nebo jako důlní záchranáři. „Studentům chceme dát reálnou šanci vyzkoušet si teoretické znalosti už v průběhu studia v praktických cvičeních,“ zdůraznil garant oboru Pavel Dráč z ústavu ošetřovatelství a lékař Traumatologického oddělení FNO. Přijímací zkoušky, které obsáhnou dotazy z biologie člověka, výběr témat z přírodních a společenských věd, otázky zaměřené na obecné studijní předpoklady i test fyzické zdatnosti, se uskuteční v červnu.

UP rozšiřuje nabídku studia v angličtině

Pro zájemce, kteří již dosáhli na titul bakalář, otevírá nové obory i přírodovědecká fakulta. V akademickém roce 2017/2018 otevře pět různých variant navazujících magisterských oborů v angličtině. „Obory Foresight for Environment and Development, Plant Biology, Material Chemistry, Applied Mathematics a Nanotechnology jsou určeny pro zájemce ze zahraničí. Rozšíření naší nabídky anglických oborů souvisí se snahou o rozvoj internacionalizace fakulty,“ řekl Jiří Mazal, vedoucí studijního oddělení. Přihlášky na tyto obory je možné podávat do 30. dubna. Nová studia v angličtině nabízí i fakulta tělesné kultury. „Poprvé otevřeme dva navazující magisterské studijní obory v anglickém jazyce. Jde o placené obory Physical Activity and Active Living a Adapted Physical Activity, určené pro absolventy bakalářských oborů v oblasti tělesné výchovy a sportu a příbuzných oborů,“ řekl Svatopluk Horák, proděkan pro studijní záležitosti fakulty. Ke studiu těchto oborů se mohou hlásit jak zájemci z České republiky, tak ze zahraničí.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)