Univerzita Palackého zahájila kampaň na podporu unikátního nadačního fondu

Thursday 15 March 2018, 18:11 – Text: OK

Olomouc (15. března 2018) – Velkou dárcovskou kampaň pro svůj nadační fond dnes spustila Univerzita Palackého v Olomouci. Prostřednictvím motta „Darujte příležitost“ se univerzita obrací na své absolventy a příznivce, aby podpořili její talentované studenty a mladé vědce. Jde o první kampaň tohoto typu v České republice. Nadační fond UP se inspiroval u zahraničních univerzit, kde je podobný model podpory univerzitních projektů běžný.

Nadační fond UP vznikl v roce 2015 a jeho cílem je podpora mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity studentů UP. Zároveň učí mladé vědce a umělce popularizovat své aktivity a komunikovat jejich smysl. Za dobu existence fond rozdělil mezi studenty více než dva miliony korun, které získal od generálního partnera – České spořitelny. „Jsem přesvědčen, že Univerzita Palackého se postupně stává institucí, která udává trendy v mezinárodním i národním měřítku. Jediná v naší republice má vlastní nadační fond. Díky němu si mohou talentovaní studenti plnit své vědecké sny. Kromě možností získat zkušenosti řídit vlastní projekty mohou vyjíždět na prestižní vědecká pracoviště po celém světě, potkávat tam své vědecké vzory a dostat se do míst, kam se často nedostanou ani jejich renomovaní učitelé a školitelé. Finanční i vzdělávací podpora je založená na důvěře, je efektivní a nebyrokratická,“ uvedl rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller.

Studenti mohou dostat příspěvek na letenky, na pobyt na zahraničních univerzitách nebo ve vědeckých centrech, na materiál potřebný k výzkumu, literaturu a podobně. Příspěvek se poskytuje na rok a jeho maximální výše může být až 200 tisíc korun. O tom, kdo podporu získá, rozhoduje správní rada fondu. Hlavním kritériem je přínos projektu a motivace studentů bádat a tvořit. „Podpořeni již byli studenti ze všech osmi fakult Univerzity Palackého, kteří peníze mimo jiné využili na 23 studijních zahraničních cest a pobytů do zemí jako například USA, Francie, Švédsko, Německo nebo Čína,“ doplnila koordinátorka Nadačního fondu UP Dita Palaščáková.

Cílem kampaně „Darujte příležitost“ je jednak představit tuto aktivitu veřejnosti, jednak sesbírat během roku 1,3 milionů korun pro 15 studentských projektů. Ty jsou doposud financovány především z peněz hlavního donátora – České spořitelny. „Jsem hrdý na to, že jsme generálním partnerem Nadačního fondu Univerzity Palackého a můžeme se takto podílet na podpoře talentovaných studentů a mladých vědců. Vzdělání je podle mého názoru to, co může naši společnost posunout dále a podpořit budoucnost nejen Olomouce, ale i celé České republiky v celosvětové konkurenci,“ řekl Pavel Jörka, ředitel korporátního centra České spořitelny, a. s., v Olomouci.

Nadační fond UP se již rozhodla podpořit i řada významných absolventů. Právě jejich jména jsou zaznamenána na Desce dárců, která byla dnes slavnostně odhalena v UPointu –univerzitním informačním centru na Horním náměstí v Olomouci. Jedním z podporovatelů je absolvent UP, neonatolog a senátor Lumír Kantor. „Co mi profesně může být bližší než podpořit studenty, mladou generaci a budoucí leadery nejen v medicínských oborech, aby neztráceli motivaci, nadšení a nasazení do projektů, v něž věří a mají smysl? Aktivitám Nadačního fondu UP fandím a doufám, že se náš klub podporovatelů bude jen rozšiřovat,“ uvedl politik a primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc.

Podpořit kampaň „Darujte příležitost“ je možné přes webové stránky Nadačního fondu UP, kde je tzv. darovací brána označena ikonou Chci darovat příležitost. „Každý dárce obdrží potvrzení o daru, které může využít při daňovém přiznání. Dárcům také nabízíme podle výše jejich darů různé benefity. Jsme rádi za každý dar. Už teď nám přispívají třeba studenti stokorunami. Nezáleží tolik na výši sumy. Důležité je vědomí společenství a to, že každý může darovat někomu příležitost,“ dodala Dita Palaščáková.

Kontaktní osoba:
Dita Palaščáková | koordinátorka Nadačního fondu UP
Univerzita Palackého v Olomouci
E: dita.palascakova@upol.cz | M: 775 147 497

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)