Univerzita Palackého získala akreditaci pro upgradovaný studijní program v Erbílu

Foto: archiv PřF
Sunday 7 February 2021, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Univerzita Palackého získala akreditaci Národního akreditačního úřadu pro bakalářský studijní program v iráckém Erbílu, který je zaměřený na naftové inženýrství. V loňském roce se v Erbílu uskutečnil první běh celoživotního vzdělávání, který byl ukončen loni v říjnu, a zúčastnily se ho zhruba čtyři desítky kurdských studentů. V letošním roce začal nový běh celoživotního vzdělávání v rámci upgradované akreditace studijního programu, v lednu s ohledem na situaci způsobenou covidem-19 v online režimu, avšak od února již prezenčně.

Garantem bakalářského studijního programu Petroleum Engineering v Erbílu je Jakub Jirásek z katedry geologie. „Naše katedra získala oprávnění k uskutečnění programu v rámci Institucionální akreditace už v roce 2019. Na tento program navázalo loňské celoživotní vzdělávání a v letošním roce výuka probíhá podle akreditace studijního programu udělené Národním akreditačním úřadem,“ upřesnil Ondřej Bábek, vedoucí katedry geologie přírodovědecké fakulty.

Studenti z iráckého Kurdistánu mají podle Ondřeje Bábka zájem o naftové inženýrství, protože je to region s bohatými nalezišti ropy. „Tamní univerzity sice mají v nabídce podobné studijní programy, avšak řada kurdských studentů preferuje kvalitu nabízenou vysokými školami z Evropské unie,“ uvedl.

Studium je zaměřeno na vyhledávání ložisek, kde hraje klíčovou roli geologická expertíza napříč řadou oborů, jako je strukturní geologie, sedimentární geologie, geologické modelování či naftová geologie. Druhým pilířem studijního programu je samotná těžba ropy a plynu. „Probírají se vrtné technologie, sledování porozity, způsoby čerpání ropy, výtěžnost ropného ložiska či to, jak v něm působí tlakové poměry,“ doplnil Ondřej Bábek. Studijní program tedy zahrnuje například předměty inženýrství rezervoárů, vrtné technologie, separační procesy, pokročilé metody těžby ropy nebo testování vrtů.

Rozhodnutí o tom, zda tento studijní program nabízet kurdským studentům, předcházelo pečlivé zvážení mnoha faktorů. „Univerzita Palackého využila svých dobrých kontaktů na českém konzulátu v Erbílu, tradičně dobrého jména české geologie v Kurdistánu i zapojení českých a kurdských odborníků se zkušenostmi z ropných ložisek v Norsku. Máme smluvně zajištěnou infrastrukturu pro výuku s partnery v Kurdistánu. Pro spuštění tohoto projektu samozřejmě hovořil i velký zájem místních uchazečů. V neposlední řadě jsme Erbíl osobně navštívili,“ dodal Ondřej Bábek.

Univerzita Palackého chce své působení v Erbílu postupně rozšiřovat o další programy. Plány počítají se zavedením až šesti bakalářských studijních programů. Zpočátku bude program zaměřen na kurdské studenty, v budoucnu by do něj mohli být zapojeni i studenti z širšího regionu.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)