Univerzita Palackého zrekonstruovala další dvě historické budovy

Univerzita Palackého dokončila rekonstrukci budov v Křížkovského ulici 10 a Na Hradě 5.
Foto: Milada Hronová
Monday 14 May 2018, 12:05 – Text: Milada Hronová

Přestřihnutím pásky se dnes uzavřela jedna z dalších investičních kapitol Univerzity Palackého. Filozofická fakulta dokončila rekonstrukci budov v Křížkovského ulici 10 a v ulici Na Hradě 5. Přizpůsobit oba historické domy potřebám univerzitního života 21. století si vyžádalo investici ve výši 280 milionů korun.

Filozofická fakulta sídlí v několika lokalitách města. Už před časem dokončila rekonstrukci objektů v Křížkovského ulici 12 a 14. S respektem vůči historii staveb nyní přizpůsobila potřebám univerzitního života i objekt ve stejnojmenné ulici s číslem 10. Potřebný rekonstrukční zásah provedla i v domě v ulici Na Hradě 5.

„Budova v Křížkovského ulici byla v katastrofálním stavu, desítky let se do ní neinvestovalo systémově. První vlnu rekonstrukce (výměnu střechy a oken v roce 2007) pak přerušil nedostatek financí až do roku 2014, kdy jsme začali plánovat současný stav. Objekt Na Hradě se nacházel dokonce v havarijním stavu, budova byla extrémně energeticky nerentabilní, zatékalo do ní, neprošla infrastrukturní proměnou ze základní na vysokou školu. Do takzvané desítky v Křížkovského ulici jsou už přestěhovány všechny sídlící katedry, v budově Na Hradě se začne učit od příštího akademického roku,“ řekl Vladimír Polách, proděkan pro infrastrukturu FF UP.

Křížkovského 10: komfort pro studium i pro výuku

Kampus v Křížkovského ulici 10 prošel několikaletou kompletní rekonstrukcí, která v sobě zahrnuje úpravu všech typů povrchů, výměnu rozvodů a inženýrských sítí, pořízení vzduchotechniky s klimatizací, přestavbu sociálních zařízení, úpravu exteriérů i změnu vnitřního uspořádání.

Rekonstruovaný objekt teď zajišťuje větší bezpečnost a umožňuje kontrolu i regulaci energetické náročnosti provozu. „Využíváme systém, který například pozhasíná rozsvícená světla v učebnách, když na ně při odchodu vyučující nebo studenti zapomenou. Systém také hlídá, aby zaměstnanci zároveň nevětrali a netopili, aby se utlumila a vypnula světla v prázdných pracovnách a podobně,“ uvedl proděkan pro infrastrukturu.

V Křížkovského ulici 10 nyní opět sídlí děkanát fakulty a pět velkých filologických kateder.  Všechny učebny v budově jsou vybavené IT a AV technikou s centrálním ovládáním, nabízí pokrytí wi-fi signálem, větší část učeben je napojená na vzduchotechniku. Objekt má zrekonstruovanou aulu, ve sklepních prostorách nově nabízí i dvě velké a tři malé studovny. Rekonstruované nádvoří má pro akademickou obec venkovní posezení.  

„Budova je po rekonstrukci změněna i dispozičně. Pracovny pedagogů jsme přesunuli do vyšších pater, většinu učeben jsme nově umístili v prvním patře a přízemí. Studentský provoz tak cíleně situujeme především do přízemí v přirozeném napojení na venkovní prostory a suterénní studovny,“ doplnil proděkan fakulty.

Na Hradě 5: nové laboratorní zázemí, zcela nové páté patro a důraz na bezbariérovost

Ještě větší provozní proměnou prošel historický objekt Na Hradě 5, kde bude situována od zimního semestru následujícího akademického roku katedra historie, katedra klasické filologie a kabinet judaistiky. „V suterénu nově vznikly laboratoře pro archeologii a archivnictví. Zcela nově jsme vybudovali páté patro. Opravovali jsme střechu, okna, dveře, podlahy, omítky, hygienická zařízení i výtah,“ vypočetl Vladimír Polách. Připomněl, že dvě patra tohoto domu obývá cyrilometodějská teologická fakulta, a proto se při rekonstrukci řešil i venkovní průchod do její sousedící hlavní budovy. „I budova Na Hradě 5 dnes nabízí odpočinkovou zónu, upravené nádvoří a zahrádku. Ve všech rekonstrukčních postupech jsme mysleli i na bezbariérovost objektu,“ dodal Vladimír Polách.

Přeměna obou historických budov se mohla uskutečnit díky dotačnímu rámci ISPROFIN (Informační systém programového financování) MŠMT ČR. Rekonstrukci objektu Křížkovského 10 provedla společnost Metrostav, a.s., o rekonstrukci objektu Na Hradě 5 se podělilo sdružení firem Ridera Stavební, a.s. a Fichna-Hudeczek, a.s. 

Fotoreport ze slavnostního otevření budov filozofické fakulty ZDE. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)