Univerzita pořádá mezinárodní sympozium o využívání inovativních pedagogických metod a nástrojů ve vzdělávání

Grafika: Žurnál UP
Tuesday 24 January 2023, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Originální interaktivní sympozium o nových možnostech a kvalitě mezinárodního vzdělávání připravila pro vysokoškolské pedagogy a studenty z celého světa Univerzita Palackého. Po dva dny, 26. a 27. ledna, si účastníci z českých i zahraničních škol budou vyměňovat zkušenosti s využitím inovativních pedagogických metod a nástrojů ve vzdělávání.

Setkání, které do Olomouce přivede akademiky a studenty nejen z českých univerzit, ale i ze zahraničí, například z USA, Rakouska, Holandska či Finska, organizuje Institut excelence v internacionalizaci Univerzity Palackého. „Náš institut svými odbornými aktivitami a propojením s podobně zaměřenými centry v USA i Evropě přispívá zásadním způsobem k inovacím v oblasti mezinárodního vzdělávání. Věřím, že sympozium inspiruje a podpoří další spolupráci a debatu k tomuto tématu napříč institucemi v České republice i v zahraničí,“ řekl prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti UP Vít Procházka.

„Již dva roky spolupracujeme s kolegy z The Hague University of Applied Sciences, z Tampere University a z Univerzity Hradec Králové mimo jiné na speciální online platformě Going Virtual s příklady dobré praxe různých inovativních vzdělávacích aktivit a metod, které pomáhají přetvořit klasickou i distanční výuku v živé a interaktivní mezinárodní prostředí,“ uvedla Eva Janebová, ředitelka Institutu excelence v internacionalizaci UP.

Jak zdůraznila, potřebu sdílení dobrých zkušeností a vzájemné inspirace napříč obory i hranicemi v posledních letech akcelerovala celosvětová pandemie covidu-19. „Značná část vzdělávání v mnohých zemích se přenesla do virtuálního prostředí a online výuka se stala naprosto přirozenou a také nevyhnutelnou součástí mezinárodní spolupráce,“ připomněla. I proto do Olomouce přijedou hosté, kteří mají zkušenosti s předáváním a výměnou pedagogických zkušeností v internacionálním prostředí, jako například Anne D'Angelo, proděkanka pro zahraniční vztahy z univerzity v Minnesotě, se kterou institut úzce spolupracuje. Právě tato odbornice je také spolu s Evou Janebovou a dalšími kolegy z několika zemí podepsána pod aktuální knihou o mezinárodním vzdělávání, kterou vydalo prestižní vydavatelství Routledge.

Program v Olomouci nabídne netradiční, interaktivní konferenční formát. Jeho účastníci se budou aktivně zapojovat do různých debat či workshopů. Některé ze vzdělávacích forem, které organizátoři zařadili, nejsou v českém prostředí úplně obvyklé. Studenti například budou probírat svoje zkušenosti s netradiční výukou inspirovanou formátem PechaKucha, což je dynamická forma prezentace, během níž musí vystupující shrnout své myšlenky do 20 slidů, přičemž na okomentování každého má jen 20 sekund. „Velmi inspirující a v tuzemském prostředí téměř neznámá je například tzv. diner pensant neboli myslící večeře, během níž mohou studenti spolu s pedagogy a vedením univerzit promýšlet, jak nejlépe využít mezinárodních kontaktů pro zkvalitnění studia i pro budoucí uplatnění v praxi,“ doplnila ředitelka pořádajícího institutu.

Právě možnost nabídnout účastníkům olomoucké akce co největší prostor pro interdisciplinární sdílení perspektiv a nových pedagogických iniciativ považuje odbornice z Univerzity Palackého za zásadní. „Absolventi vysokých škol potřebují mezinárodní zkušenosti a dovednosti, na které musíme reagovat mezinárodním prostředí a kvalitou výuky,“ dodala Eva Janebová.

Pořádané sympozium je kofinancované z projektu Erasmusᐩ: Mitigating COVID Together: Enhancing Capacities of Academics and Students in Virtual Learning and Teaching Spaces 2020-1-CZ01-KA226-HE-094288.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)